Inżynier Spawalnik, Gorzów Wielkopolski - Oferta nr168804 - Oferteo.pl
 

Inżynier Spawalnik, Gorzów Wielkopolski


Cena brutto: 1000.00 PLN
do uzgodnienia

Szanowni Państwo,

Oferuje podjęcie współpracy w zakresie kompetencji Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE) takich jak:

- Nadzór spawalniczy wg PN-EN ISO 14173,

- Sporządzanie dokumentacji spawalniczej (plany spawania, plany kontroli i badań, świadectwa kontroli, dzienniki spawania, karty technologiczne spawania)

- Weryfikowanie umiejętności i uprawnień kadry spawalniczej,

- Zapewnienie jakości spawalniczej na odpowiednio wysokim poziomie

- Kwalifikowanie technologii spawania (Opracowanie pWPS, WPQR, WPS),

- Dobór materiałów dodatkowych i metod spawania,

- Optymalizacja parametrów procesu spawania,

- Weryfikacja kompetencji podwykonawcy,

- Kontrola jakości poszczególnych etapów spawania,

- Końcowe odbiory techniczne konstrukcji spawanych, rurociągów, zbiorników w oparciu o wytyczne oraz wymagania Klienta/Inwestora,

- Wdrażanie normy PN-EN ISO 3834 – System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie,

- Wdrażanie normy PN-EN ISO 1090- Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,

Polska, Gorzów Wielkopolski
 
 


Liczba wyświetleń strony: 73