Potrzebny transport cieczy, do 7,5 tony, Murowana Goślina PL - Gorzów Wielkopolski PL - Oferteo.pl
 

Potrzebny transport cieczy, do 7,5 tony, Murowana Goślina PL - Gorzów Wielkopolski PL

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

  • podano nr telefonu
  • potwierdziliśmy e-mail
  • zweryfikowaliśmy treść wstępnych oczekiwań

Dane kontaktowe

Klient:
A●●●●●● Z●●●●●●●●
Tel:
570●●●●●●  pokaż
E-mail:
a●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
S●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecę transport krajowy powyżej 3,5t

Miejsce:    Gorzów Wielkopolski - powiat Gorzów Wielkopolski, Lubuskie

Załadunek: Polska 62-095 Murowana Goślina

Rozładunek: Polska 66-400 Gorzów Wielkopolski

Termin załadunku od: 2020-03-20

Termin rozładunku do: 2020-03-20

Ciężar ładunku: do 7,5 tony

Rodzaj ładunku: ciecz

Dodatkowe informacje od Klienta: transport alkoholu etylowego całkowicie skażonego-ADR
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 z późniejszymi zmianami
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H 319

Zlecenie od: bezpośredniego zleceniodawcy

Nr zapytania ofertowego: 3676682

Najlepsi specjaliści: Transport krajowy w Gorzowie Wielkopolskim

 
Skontaktuj się z tym Klientem