Zlecę wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Jaworzno - Oferteo.pl

Zlecę wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Zaakceptowałem zapotrzebowanie tego Klienta:

Dane kontaktowe

Klient:
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tel:
xxx xxx xx6
E-mail:
xxxxx@xxxxxxxx

Szczegóły zlecenia

Kategoria: Usługi geologiczne

Miejsce:    Jaworzno - powiat Jaworzno, Śląskie

Zlecę wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Teren mojej działki (Jaworzno, Dąbrowa Narodowa) należy do klasy IIc szkód górniczych, poniżej fragment wymagań z PM:
IIc - tereny o niewielkim zagrożeniu - nakazuje się wykonanie pełnej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej opartej o badania geofizyczne - wymagane badania geofizyczne (jedną metodą) dla oceny stanu górotworu przed i po wykonaniu prac uzdatniających (likwidujących pustki w górotworze). Pustki powinny być potwierdzone
otworami badawczymi. Badania geofizyczne powinny być wykonane metodą o zasięgu rozpoznania do kilkudziesięciu metrów w zależności od głębokości eksploatacji. Badania geofizyczne powinna wykonać jednostka osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Termin realizacji zlecenia: w ciągu miesiąca od 14.01.2013r.

Proszę o oferty.

Nr zapytania ofertowego: 336635
 
Skontaktuj się z tym Klientem