Zlecę budowę śmietnika 6,08m x 6,68m i wys. 3,40m Warszawa - Oferteo.pl

Zlecę budowę śmietnika 6,08m x 6,68m i wys. 3,40m

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
I●●●●●● S●●●●●●●●
Tel:
697 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
a●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
P●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecenia na murowanie ścian

Miejsce:    Warszawa - powiat Warszawa, Mazowieckie

Wspólnota Mieszkaniowa zleci w miejsce istniejącej altany śmietnikowej wykonanie altany śmietnikowej o wym. 6,08m x 6,68m wysokości 3,40m.

Altana wykonana będzie z bloczków betonowych (ścianki podziemia oraz ostatnia warstwa ścian pod murłatą wokół altany) oraz cegły klinkierowej koloru beżowego (ściany ponad poziomem gruntu).

Dach dwuspadowy pokryty blachą ocynkowaną, satynową w kolorze grafitowym łączoną w rąbek stojący.

Projekt altany śmietnikowej został zatwierdzony przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzyskał decyzję - pozwolenie na budowę wydaną przez Wydział Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Praga Północ.

Dodatkowo proszę uwzględnić w/w ofercie dorobienie 180 kluczy podklamkowych dla mieszkańców do poszczególnych wejść do altany.

Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia ze swojej strony kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, wpisanego na listę właściwej izby samorządu zawodowego, który winien prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące BHP

Proszę o podanie terminu wykonania budowy oraz okres gwarancji.

Termin rozpoczęcia robót marzec/kwiecień 2013 r.

W załączeniu projekt budowlany w wersji „PDF” i „ATH” wraz z kosztorysem ofertowym

W przypadku zainteresowanie proszę o przesłanie oferty na wykonanie budowy do 14 stycznia 2013 roku

Nr zapytania ofertowego: 327594

Najlepsi specjaliści: Murowanie ścian w Warszawie

 
Skontaktuj się z tym Klientem