Niepubliczne Przedszkole "Obieżyświat" Centrum Nauki Metodą Montessori, Wrocław - Oferta nr160781 - Oferteo.pl
 

Niepubliczne Przedszkole "Obieżyświat" Centrum Nauki Metodą Montessori, Wrocław


Cena brutto: 850.00 PLN
do uzgodnienia

Misja:
Nasze przedszkole wspiera rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Uczą się samodzielności.

Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki różnorodnym zajęciom dydaktycznym i edukacyjnym, z elementami pedagogiki Montessori dzieci rozwijają takie umiejętności jak: komunikacja z innymi i wyrażanie własnych potrzeb, kreatywne rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie oraz umiejętność współdziałania.

Zapewniamy bezpieczny pobyt maluchów, w przyjaznej atmosferze akceptacji i zrozumienia. Nauczyciele dbają o przygotowanie najkorzystniejszego otoczenia, które pobudza motywację dziecka do uczenia się. Bacznie obserwują i wspierają wychowanków.
Propagujemy edukację prozdrowotną i postawę proekologiczną. Rozwijamy zainteresowania problemami globalnymi. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności poznawczej i ruchowej w naturalnym otoczeniu. Kształtują szacunek do przyrody. Uczą się odpowiedzialności za siebie i za świat.

Kreujemy wspólnie z rodzicami człowieka, który chce a nie musi. Ściśle współpracujemy z rodzicami. Uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania.

Wspieramy aktywność dziecka w myśl tezy POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU.

Oferta:
Niepubliczne Przedszkole „Obieżyświat” Centrum Nauki Metodą Montessori
Zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat w godzinach 6:30-17:00
Grupa Żłobkowa 2-3 lat
W ramach czesnego oferujemy:
• nauczanie oparte na założeniach pedagogiki Marii Montessori oraz zgodnie z obowiązującą podstawą programową MEN
• opiekę w godzinach 6.30-17.00
• rytmikę, muzyka i śpiew
• warsztaty kulinarne
• warsztaty plastyczno-techniczne
• warsztaty ekologiczne
• warsztaty podróżnicze
• warsztaty małego naukowca
• warsztaty krawieckie
• zajęcia logopedyczne
• opieka psychologiczna
• ceramika
• język angielski
• język niemiecki
• gimnastyka korekcyjna
• imprezy okolicznościowe (Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki, Bal Karnawałowy i wiele innych)
Nasze atuty :
Duże przestronne sale dostosowane do potrzeb dziecka z MONTESORIAŃSKIMI POMOCAMI
• plac zabaw z obszarem, w którym dzieci mogą rozwijać swoje pasje ogrodnicze
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna tworzona przez kreatywnych nauczycieli
• smaczne, zdrowe i ekologiczne żywienie

Zapewniamy:
• kompleksowe wsparcie wszechstronnego rozwoju, edukacji i wychowania młodego człowieka
• naukę przez działanie, indywidualne podejście do dziecka
• bezpieczny pobyt w przyjaznej atmosferze, akceptacji i zrozumieniu
W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody:
• Marii Montessori
• Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”
• Pedagogika zabawy Klanza
• Kinezjologia Edukacyjna Denisona
• Muzyka relaksacyjna
• Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne
• Gimnastyka rytmiczna Kniessów
• Pedagogika zabawy
• Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss.
• Metoda Dobrego startu Marty Bogdanowicz

Nasz nauczyciel to pedagog, który jest:

- Specjalistycznie wykwalifikowany,
- Nieustannie doskonalący się,
- Otwarty na zmiany,
- Chętny i zaangażowany w dodatkową pracę z dziećmi,
- Wykorzystujący pasje i zainteresowania do podwyższania samooceny przedszkolaków,
- Czerpiący zawodową satysfakcję z bycia autorytetem,
- Komunikujący się z dzieckiem językowo i pozawerbalnie bez przemocy,
- Samodzielnie i skutecznie rozwiązujący przedszkolne problemy,
- Efektywnie współpracujący z dziećmi, rodzicami i środowiskiem
Serdecznie zapraszamy szczegóły :
Tel: 534-144-833
sekretariat@obiezyswiatmontessori.pl
www.facebook.com/obiezyswiatmontessori

Polska, Wrocław
 
 


Liczba wyświetleń strony: 115