Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Progress Ubezpieczenia w Janowie Lubelskim

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Autor: Jolanta Chmiel, Biuro Ubezpieczeń Progress w Janowie Lubelskim, publikacja: 2018-12-31

Ubezpieczenie OC samochodu jest tak naprawdę ubezpieczeniem dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zdjęcie nr 1

Ubezpieczenie OC samochodu

Obowiązkowe ubezpieczenie jest co do zasady zawierane na okres 12 miesięcy. Właściciel pojazdu ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dniu rejestracji pojazdu, a jeżeli chce poruszać się pojazdem przed jego zarejestrowaniem w Polsce, musi zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe przed wprowadzeniem pojazdu na drogę publiczną.

Kto ma obowiązek posiadać OC?

Obowiązek posiadania OC pojazdu mają: właściciele aut, motocykli i motorowerów, ciągników rolniczych, przyczep.

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ustala się na podstawie ważnej umowy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie polisy, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

Kiedy trzeba mieć OC pojazdu?

Obowiązek ten jest od momentu rejestracji, niezależnie czy pojazd jest użytkowany, czy nie lub od momentu poruszania się po drogach publicznych (przed rejestracją w Polsce).

Kto może skontrolować posiadanie ważnego ubezpieczenia OC?

  1. policja,
  2. organy celne,
  3. straż graniczna,
  4. organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,
  5. Inspekcja Transportu Drogowego,
  6. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
  7. inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
  8. Inspekcja Ochrony Środowiska.

Czy można samemu sprawdzić posiadane ubezpieczenie?

Tak. Wchodząc na stronę www.ufg.pl i wpisując nr rejestracji, można samemu zweryfikować ważność posiadanego ubezpieczenia.

Co się dzieje, gdy nie posiadamy ważnego ubezpieczenia OC auta?

W przypadku gdy okaże się, że nie posiadamy ubezpieczenia OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę. Wysokość kar jest dość znaczna.

Ilustruje to poniższa grafika.

Zdjęcie nr 2

Opracowała:
Jolanta Chmiel
Biuro Ubezpieczeń Progress w Janowie Lubelskim

Ubezpieczenia OC - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 5 917 Ubezpieczeń OC najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o ubezpieczeniach OC