Obsługa wózków jezdniowych + egzamin UDT, Radom


Uzyskanie uprawnień kierowcy wózków podnośnikowych akumulatorowych i spalinowych z wymianą butli gazowych potwierdzonych przez UDT. Czas trwania szkolenia: 46 godz., w tym:
• 31 godzin zajęć teoretycznych
• 15 godzin zajęć praktycznych

Szkolenie trwa 5 dni roboczych - 3 dni teorii, 2 dni praktyki na placu.

Koszt obejmuje szkolenie oraz egzamin Urzędu Dozoru Technicznego.

Polska, Radom
 
 


Liczba wyświetleń strony: 252