psychoterapia, Staszów


U dzieci :
- zaburzenia zachowania / w tym zachowania agresywne/
- zespoły nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
- zaburzenia lękowe / w tym nerwicę natręctw, fobię szkolną/
- depresje
- zaburzenia odżywiania
- zaburzenia funkcji poznawczych / pamięć, koncentracja, uczenie się/

U dorosłych:
- zaburzeń bazujących na lęku i depresji.
- fobii,
- lęków napadowych,
-nerwic,
- zaburzeń odżywiania /bulimia, anoreksja, inne specyficzne zaburzenia odżywiania/ zaburzeń – zaburzeń kompulsyjno-obsesyjnych,
- stresu pourazowego
- zaburzeń wynikających z kryzysów życiowych/ żałoba, rozwód, rozstanie, utracie pracy, choroba zagrażająca życiu/
- leczenie depresji poporodowej
- uczenie technik radzenia sobie ze stresem
- terapia par

Każda interwencja psychologiczna rozpoczyna się od spotkania, na którym stawiana jest diagnoza i ustalane są cele terapii, następnie ustalamy plan terapii.
Ilość sesji terapeutycznych zawsze jest konsultowana z pacjentem/tką/ a zależy o jednostki chorobowej i nasilenia objawów. Spotkania początkowo odbywają się raz w tygodniu.

Polska, Staszów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 267