HACCAP, Zakrzewo - Oferta nr171472 - Oferteo.pl
 

HACCAP, Zakrzewo


Cena brutto: 0.00 PLN
do uzgodnienia

Firm i Instytucji
Podstawowym kierunkiem działań PestBusters jest zapewnienie kompleksowej ochrony przed szkodnikami przedsiębiorstw związanych z przemysłem spożywczym.

W celu zapewnienia najlepszej ochrony, w zgodzie z obowiązującymi przepisami,stosujemy Zintegrowane Metody Ochrony przed Szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management) wg GMP/GHP, HACCP, ISO22000, BRC.

Szkodniki, w jakiekolwiek działalności mogą powodować bardzo duże szkody. Dla sektora żywnościowego obecność szkodników jest niedopuszczalna, ze względu na sanitarne zagrożenia jakie ze sobą niosą.

Bezpieczeństwo żywności i zabezpieczenie interesów konsumenta, zwłaszcza po wejściu do UE, coraz bardziej staje się przedmiotem zainteresowania tak społeczeństwa, jak i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zawodowych, międzynarodowych partnerów handlowych i organizacji handlowych. Brak efektywnego systemu, na poziomie monitoringu i profilaktyki, służącego zbieraniu i analizie danych na temat zagrożenia uważane jest za poważne niedociągnięcie i duże niebezpieczeństwo. Zagrożenie oznacza czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności lub paszy, bądź stan żywności lub paszy, mogący powodować negatywne skutki dla zdrowia.

Celem wdrożenia Programu Zwalczania Szkodników jest zapobieganie pojawieniu się szkodników na terenie obiektu (przedsiębiorstwa), w maksymalnym stopniu jaki jest możliwy. Utrudnienie dostępu szkodnikom, oraz likwidowanie warunków sprzyjających ich wstępowaniu. Działania w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do kontroli, ale polegają na wprowadzeniu określonych standardów działania, właściwych procedur oraz szkoleniu pracowników, aby wyeliminować zagrożenia związane z występowaniem szkodników.

Dlatego niezwykle istotne jest właściwe wdrażanie Programów Ochrony przed Szkodnikami.

Współpraca z każdym klientem rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu zerowego, na podstawie którego przygotowujemy indywidualny program ochrony w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, lokalizacji przedsiębiorstwa oraz środowiskowej charakterystyki otoczenia.

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management oraz kontrola szkodników Pest Control, są częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP) dla branży spożywczej. Stanowi ona warunek wstępny dla procedur opierających się na systemie HACCP.

HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), jest to system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację i oszacowanie występujących zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością (chemicznych, biologicznych i fizycznych). System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie, w razie potrzeby, działań korygujących. Wprowadzenie systemu HACCP jest obowiązkowe w zakładach zajmujących się produkcją i obrotem żywności, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. System HACCP jest uznawany przez FAO i WHO za najbardziej skuteczny sposób zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową. Za wprowadzeniem systemu przemawiają względy ekonomiczne, takie jak wygrana na konkurencyjnym rynku oraz handel zagraniczny (towar właściwej jakości, bezpieczny dla zdrowia), zmniejszenie liczby reklamacji, bardziej racjonalna gospodarka surowcami.

Polska, Zakrzewo
 
 


Liczba wyświetleń strony: 38