Wypadek w Pracy - Porównaj Oferty Firm Odszkodowawczych

Porównaj Za Darmo Oferty Firm Odszkodowawczych

ZA DARMO
 1. Złóż zapytanie ofertowe
 2. Otrzymaj dopasowane oferty
 3. Porównaj i wybierz najlepszą

Wypadek w pracy

Niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, używanego sprzętu, brak przeszkolenia lub zaniedbania ze strony pracodawcy czy innych pracowników mogą spowodować wypadek w pracy. W takich sytuacjach każda osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowania z ZUS-u, ale także w charakterze uzupełniającym z OC pracodawcy.

Wypadek związany z pracą ma miejsce, gdy następuje podczas wykonywania przez pracownika poleceń przełożonego lub zwyczajowych czynności w miejscu pracy w normatywnym i nienormatywnym czasie pracy. Wypadek w pracy występuje także przy wykonywaniu niezleconych bezpośrednio zadań, ale mających na względzie korzyści dla pracodawcy. Podróż lub wyjście służbowe jest także okolicznością, w trakcie której wypadek jest przypisywany miejscu pracy.

Wypadek bez odniesienia do miejsca pracy następuje wtedy, gdy czynności podejmowane przez pracownika nie są związane z obowiązkami pracowniczymi lub gdy Zatrudniony zachowuje się niezgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie zakładu. Innymi przypadkami, które zwalniają pracodawcę z odpowiedzialności są: siła wyższa, wyłączna winy osoby trzeciej, umyślna wina pracownika lub rażące niedbalstwo z jego strony, a także stan nietrzeźwości.

Odszkodowanie z OC pracodawcy

O odszkodowania z polisy OC pracodawcy można ubiegać się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w sytuacji uszczerbku lub rozstroju zdrowia wynikającego z wypadku w miejscu pracy z winy pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy jest szczególnie istotna w momencie, gdy ZUS nie wypłaci pełnego odszkodowania pokrywającego wyrządzoną szkodę.

Odszkodowania ZUS

Od ZUS-u możemy uzyskać odszkodowania w postaci:
 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku wyrównawczego,
 • jednorazowego odszkodowania (za stałe uszczerbki na zdrowiu),
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • renty dożywotniej.
Do pracodawcy należy zgłosić chęć ubiegania się o odszkodowanie z ZUS-u i dostarczyć odpowiednią dokumentację w przypadku, gdy zdarzenie zostało zatwierdzone jako wypadek w pracy:
 • protokół BHP, w którym zawarte jest stwierdzenie, że wypadek nastąpił podczas pracy,
 • wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS-u,
 • druk N-9 wypełniony przez lekarza wraz z zaświadczeniem, że leczenie zostało zakończone.

Pracodawca dołącza inne potrzebne dokumenty i składa je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejnym etapem jest komisja lekarska, podczas której ustala się procentowy uszczerbek na zdrowiu i przyznaje lub odrzuca odszkodowanie.

Firmy odszkodowawcze

Na rynku działają firmy, które zajmują się uzyskiwaniem odszkodowań powypadkowych. Jeżeli chcemy otrzymać oferty od tego typu firm dopasowane do naszych wymagań powinniśmy uzupełnić formularz Oferteo. W odpowiedzi dostaniemy propozycje, które warto porównać między sobą i wybrać najlepszą.