dom w trakcie ocieplania płytami z wełny mineralnej - w 2021

Dofinansowanie do ocieplenia domu – zasady Programu “Czyste Powietrze”

Dofinansowanie do ocieplenia domu – zasady Programu “Czyste Powietrze”

W nowym budownictwie stawia się na rozwiązania, które zapewniają wysoką efektywność energetyczną budynków, czyli m.in. na ekologiczne systemy grzewcze, a także dobrą izolację elewacji. Dzięki dofinansowaniu do ocieplenia domu możesz otrzymać zwrot kosztów poniesionych za prace modernizacyjne w istniejącym już domu. Sprawdź, co obejmuje program “Czyste Powietrze”, jak ubiegać się o dofinansowanie i ile maksymalnie możesz otrzymać.

author box img

Marta Białek

Opublikowano: 9 kwietnia 2021 09.04.2021 Czas lektury: 8min

Program Czyste Powietrze – najważniejsze informacje

“Czyste Powietrze” to program przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych.

Jego celem jest ograniczenie emisji pyłów i zmniejszenie wydalania dwutlenku węgla do otoczenia przez domy jednorodzinne (zarówno istniejące, jak i te, które zostaną w przyszłości wybudowane) oraz wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w oszczędzaniu.

Akcja rządu trwa od 2018 do 2029 roku. Od 15 maja 2020 roku obowiązują nowe zasady przyznawania dofinansowania do ocieplenia. Wnioski rozpatrywane są krócej i można je złożyć online.

Gdzie szukać firmy do ocieplenia elewacji?

Poniżej przedstawiamy ranking 56 676 Specjalistów od Ocieplania Elewacji najlepszych w 2022 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Dopłata do ocieplenia domu – warunki

O dofinansowanie do ocieplenia domu mogą ubiegać się wszystkie osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mają pozwolenie na budowę domu. Dotację mogą uzyskać również współwłaściciele domów jednorodzinnych, których dochód nie wynosi więcej niż 100 tys. zł rocznie.

Wraz ze wzrostem miesięcznego dochodu (w przeliczeniu na osobę) wysokość dotacji maleje. Zależność pomiędzy tymi parametrami przedstawia poniższa tabela:

Grupa Miesięczny dochód na osobę Wysokość dotacji
I do 600 zł do 90%
II 601 - 800 zł do 80%
III 801 - 1000 zł do 70%
IV 1001 - 1200 zł do 60%
V 1201 - 1400 zł do 50%
VI 1401 - 1600 zł do 40%
VII powyżej 1600 zł do 30%

Zgodnie z powyższymi danymi rodzina, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł, może otrzymać zwrot nawet 90% kosztów poniesionych w ramach inwestycji na wymianę źródła ciepła lub ocieplenie domu.

Program “Czyste Powietrze” nie występuje wyłącznie w formie dotacji. Osoby zainteresowane dofinansowaniem do ocieplenia budynku mogą ubiegać się również o pożyczkę. Ta przyznawana jest na warunkach zależnych od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Zależność tę przedstawiliśmy poniżej:

Grupa Miesięczny dochód na osobę Wysokość dotacji
I do 600 zł do 10%
II 601 - 800 zł do 20%
III 801 - 1000 zł do 30%
IV 1001 - 1200 zł do 40%
V 1201 - 1400 zł do 50%
VI 1401 - 1600 zł do 60%
VII powyżej 1600 zł do 70%

Oznacza to, że im więcej zarabiasz, tym większą pożyczkę na termomodernizację domu możesz otrzymać. Podczas ubiegania się o pożyczkę w ramach programu “Czyste Powietrze” pod uwagę brana jest m.in.:

 • zdolność kredytowa,
 • historia kredytowa,
 • wysokość wynagrodzenia pożyczkobiorcy,
 • ilość osób będąca na utrzymaniu osoby wnioskującej o dodatkowe pieniądze.

Jeśli zdecydowałeś się np. na ocieplenie domu wełną, musisz wiedzieć, jaka jest maksymalna wartość kosztów kwalifikujących się do udziału w programie rządowym. Wynosi ona 53 tys. zł. Co to oznacza? Jeśli otrzymasz maksymalną dopłatę (90%), możesz zyskać nawet 47,7 tys. zł na termomodernizację.

Może się jednak zdarzyć, że koszt realizacji przedsięwzięcia przekroczy wspomniane 53 tys. zł. W takiej sytuacji możesz sięgnąć po dopłatę do ocieplenia budynków w formie wspomnianej pożyczki. Jej oprocentowanie wynosi 2,4% w skali roku i jest stałe.

Termomodernizacja budynku 2021 – dostępne możliwości

Jeśli postanowiłeś ocieplić dom drewniany lub dom murowany, warto w tym celu skorzystać z możliwości, które daje program “Czyste Powietrze”. Od 15 maja 2020 masz do wyboru trzy opcje. Pierwszą z nich jest otrzymanie dofinansowania do ocieplenia, czyli:

 • wykonanie dokumentacji prac ociepleniowych: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej ekspertyzy budowlanej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi i bram garażowych.

W ramach drugiej opcji możesz wymienić stare źródło ciepła na paliwo stałe oraz zakupić i zamontować pompę ciepła.

W ramach dofinansowania do ocieplenia budynku mogą również zostać wykonane prace demontażowe, a także instalacja:

 • c.o. i cwu,
 • wentylacji mechanicznej pozwalającej na odzysk ciepła,
 • ocieplenia przegród budowlanych,
 • nowych okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych,
 • paneli fotowoltaicznych.

Drugi sposób wykorzystania pieniędzy z dopłaty do ocieplenia domu obejmuje również wykonanie dokumentacji z przebiegu prac termomodernizacyjnych.

Ostatnim wariantem, z którego możesz skorzystać, ubiegając się o zwrot kosztów poniesionych w ramach ocieplenia domu, jest demontaż obecnego źródła ciepła na paliwo stałe i jego wymiana na nowe. Prace obejmują zarówno instalację nowego źródła ogrzewania, jak i dokumentację termomodernizacji.

Termoizolacja domu – maksymalne dofinansowanie

Program “Czyste Powietrze” jest limitowany. To znaczy, że dla danego elementu, który może zostać zmodernizowany, określona została maksymalna kwota przyznana w ramach dotacji. Ile maksymalnie możesz otrzymać?

 • Ocieplenie przegród budowlanych – 150 zł za m2,
 • Wymiana stolarki zewnętrznej – 700 zł za m2,
 • Kotły na biomasę – 20 000 zł,
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna – 30 000 zł,
 • Kolektory słoneczne – 8 000 zł,
 • Wentylacja mechaniczna – 10 000 zł,
 • Powietrzne pompy ciepła – 30 000 zł,
 • Gruntowe pompy ciepła – 45 000 zł,
 • Kotły na paliwo stałe – 10 000 z,
 • Kotły na olej / gaz – 15 000 zł.

Kwoty dotyczące rodzajów źródła ciepła są szacowane dla całego zestawu wraz z przyłączem.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na ocieplenie domu?

Do niedawna wniosek o dofinansowanie do ocieplenia domu styropianem czy wełną należało złożyć wyłącznie w formie papierowej. Dziś Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (obejmujący swoim działaniem województwo, w którym zlokalizowany jest budynek mieszkalny, którego dotyczy dotacja) od 20 czerwca 2020 roku przyjmuje wnioski online. Znajdziesz je:

 • w Portalu Beneficjenta, czyli aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚIGW,
 • w serwisie „gov.pl”.

Po przesłaniu wniosku w formie elektronicznej za pomocą Portalu Beneficjenta dokument należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej do właściwego urzędu dla miejsca usytuowania budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie do ocieplenia. Wniosek należy wcześniej odręcznie podpisać.

W przypadku aplikowania o dotację do ocieplenia budynku za pomocą strony gov.pl należy:

 1. Wypełnić wniosek umieszczony w serwisie.
 2. Opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 3. Przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do WFOŚIGW właściwego dla miejsca usytuowania budynku, którego dotyczy sprawa.

Zgodnie z nowym regulaminem (obowiązującym od 15 maja 2020 roku) czas rozpatrywania poprawnie złożonego wniosku nie powinien przekraczać 30 dni (przed aktualizacją zasad programu “Czyste Powietrze” było to nawet 300 dni!).

Nabór wniosków dotyczących dotacji na termomodernizację wełną mineralną, skalną czy styropianem trwa do końca 2027 roku. Ubiegając się o dotację lub pożyczkę, musisz mieć pewność, że zrealizujesz wszystkie prace ociepleniowe do końca czerwca 2029 roku. Dokumenty złożone przez właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych rozpatrywane są przez WFOŚIGW.

Dopłata do ocieplenia budynku – dodatkowe informacje

mężczyzna ociepla dom styropianem

Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie do ocieplenia domu od wewnątrz, zapoznaj się z naszą bazą wiedzy. Dzięki zawartym poniżej informacjom lepiej zrozumiesz, czym jest dotacja do ocieplenia oraz jak działa program “Czyste Powietrze”. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

 1. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku online, może wyjątkowo zrobić to stacjonarnie (nie zapomnij o załącznikach, np. audycie energetycznym budynku).
 2. Program “Czyste Powietrze” to wsparcie dla przedsięwzięć, które zostały rozpoczęte nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do ocieplenia lub pożyczkę.
 3. “Czyste Powietrze” możesz zintegrować z programem “Mój Prąd”, w ramach którego możesz uzyskać do 5 tys. zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.
 4. Do rządowego programu włączone zostały firmy pożyczkowe i banki, dzięki czemu łatwiej jest otrzymać dodatkowe pieniądze na termomodernizację budynku mieszkalnego.
 5. Możesz otrzymać bonus za niskoemisyjność oraz odnawialność, montując np. powietrzną pompę ciepła, która dobrze sprawdza się w każdym klimacie i jest tania w montażu.
 6. Wniosek do właściwego oddziału WFOŚIGW możesz wysłać pocztą lub przekazać przez kuriera. Istnieje również możliwość złożenia dokumentu w gminie, która zawarła porozumienie na realizację programu.
 7. Przed złożeniem wniosku o dotację do ocieplenia należy wykonać audyt energetyczny budynku, który wskaże zapotrzebowanie energetyczne domu przed jego termomodernizacją, jak i po wykonaniu prac modernizacyjnych.
 8. Czas na spłatę pożyczki w ramach “Czystego Powietrza” wynosi 15 lat. Pożyczkodawca uczestniczący w programie przewiduje karencję w spłacie zadłużenia przez beneficjentów.
 9. Jeśli w elektronicznym wniosku o dotację na termomodernizację znajdą się błędy, zgodnie z regulaminem programu “Czyste Powietrze” wnioskodawca ma 10 dni roboczych na poprawę lub uzupełnienie informacji. Czas rozpatrzenia wnioski liczony będzie od nowa (od daty złożenia poprawionego dokumentu).
 10. Aby obniżyć koszt termomodernizacji budynku mieszkalnego, możesz skorzystać również z tzw. ulgi budowlanej.

Składając wniosek o dofinansowanie do ocieplenia domu, możesz znacznie obniżyć koszt termomodernizacji budynku.

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco