Ubezpieczenie na życie


Cena do uzgodnienia

Dla Kogo?
Ubezpieczenie na życie przeznaczone jest dla każdego. Indywidualna polisa zapewni poczucie bezpieczeństwa zarówno ubezpieczonemu jak i jego bliskim w sytuacji nagłego nieszczęścia.

Korzyści
Ubezpieczenie na życie gwarantuje stabilne poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczające rodzinę w sytuacji wypadku czy śmierci głównego żywiciela rodziny. Ubezpieczenia grupowe odznaczają się znacznie niższą składką niż ubezpieczenia indywidualne, przy zachowaniu pełnej ochrony.

Istnieje wiele wariantów pakietów dodatkowych przy ubezpieczeniu na życie, dzięki czemu istnieje możliwość zabezpieczenia się na różne ewentualności.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Standardowa polisa na życie obejmuje zgon Ubezpieczonego. Istnieją różne warianty dodatkowe obejmujące m.in.

-zgon w następstwie wypadku
-poważne zachorowanie ubezpieczonego, jego Małżonka lub Dziecka
-urodzenie dziecka
-zgony: Dziecka, Małżonka, rodzica, rodzica Małżonka
-świadczenia w sytuacji orzeczenia przez ZUS niezdolności do pracy

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 176