Siarczan Wapnia, Szadek


Cena do uzgodnienia

Poprawia ogólne właściwości gleby - mniej zwięzła i zaskorupiona gwarantuje lepsze wschody;
Dostarcza cenne składniki pokarmowe, siarkę i wapń;
Eliminuje wpływ toksycznego glinu Al3+;
Nie zakwasza i stabilizuje odczyn gleby;
Pozwala na lepsze wykorzystanie azotu;
Zwiększa odporność na stresy biotyczne i abiotyczne roślin uprawnych.

Skład
42,5% SO3 29,4% CaO

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Wielkość ziaren podstawowych
Wymiar kryształków siarczanu wapnia waha się od 5 do 60 µm.

Wilgotność
Zawartość wody wolnej, określającej wilgotność nawozu waha się w zakresie od 6 do 8%, a zawartość związanej jest stała, wynosząc 20%.

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE
Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulCa® należy do nawozów o spowolnionym działaniu.

Podana cena jest ceną brutto/tona luzem loco zakład po uzgodnieniu stawki możliwy transport.

Polska, Szadek
Przedpłata
ok 1 tygodnia
24 tony
 
 


Liczba wyświetleń strony: 377