Wibrowanie betonu – zasady
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Komplex-Bud nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Komplex-Bud

3

Wibrowanie betonu – zasady

Autor: Kazimierz Plewa "KOMPLEX - BUD", publikacja: 2021-03-16

Z wielu dostępnych technika zagęszczenia mechanicznego, w przypadku mieszanki betonowej wbudowywanej w konstrukcję, praktyczne zastosowanie znalazło w zasadzie tylko wibrowanie i to prawie wyłącznie wibrowanie wgłębne. Wibrowania ma na celu wyprowadzenie z masy betonowej przypadkowego powietrza, które trafiło tam podczas mieszania. W przypadku betonów architektonicznych całkowite usunięcie powietrza ze strefy styku mieszaki z deskowaniem jest niezbędne, aby uzyskać pożądaną fakturę.

Wibrowanie betonu – zasady działania

Wibrator buławowy do betonu

Do zagęszczenia wgłębnego służą wibratory buławowe, które różnią się średnicą i długością buławy oraz częstotliwością drgań. Te parametry związane są z energią wmuszania, od której zależy skuteczność i wydajność zagęszczania. Operator powinien dokładnie znać zasadę działania i możliwość urządzenia (zasięg oddziaływania), bo one determinują technikę prowadzenia robót.

Wibratory buławowe – zasady działania:

  • zagęszczanie prowadzi się równymi warstwami o grubości nie większej niż długość buławy;
  • miejsca wprowadzania buławy do mieszanki, a dokładniej kręgi wyznaczające oddziaływania, muszą szczelnie kryć powierzchnię zagęszczanego betonu i na siebie zachodzić;
  • wprowadzenie buławy trzeba robić szybko, by nie blokować betonem zagęszczonym wychodzącego powietrza z głębszych warstw;
  • po przytrzymaniu zagłębionej buławy w pozycji nieruchomej przez okres 10-30 s (w zależności od konsystencji) wyciąga się ją powoli, umożliwiając ujście resztek uwięzionego w mieszance powietrza;
  • nie wolno dotykać pracującą buławą zbrojenia ani szalunku;
  • buława wibratora nie służy do rozprowadzania mieszanki betonowej.

Błędy przy wibrowaniu betonu

Niepoprawne zagęszczanie mieszanki betonowej może doprowadzić do pozostawienia pęcherzy powietrznych, w które nie zdołał wpłynąć beton, tzw. raków. Wpływ może mieć na to również zbyt gęsta mieszanka betonowa lub zbyt gęste ułożenie prętów zbrojeniowych.

Zbyt duże wibrowanie mieszanki betonowej również nie jest czymś odpowiednim z uwagi na możliwość rozwarstwienia się jej składników, kruszywo opadnie na dół, a na górę wypłynie mleczko cementowe.

Wylewka - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 28 674 Specjalistów od Usług Betoniarskich najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych: