Kadry i płace, Warszawa


Przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy.
Zgłaszanie pracowników oraz wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
Ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu,
Ewidencja zwolnień chorobowych,
Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
Rozliczanie podatku od wynagrodzeń PIT, sporządzanie oraz składanie do US deklaracji PIT,
Rozliczanie składek ZUS od wynagrodzeń, sporządzanie oraz składanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
Sporządzanie informacji dla pracowników ZUS RMUA,
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników PIT, IFT,
Reprezentowanie Spółki w kontaktach z US oraz ZUS w zakresie rozliczanych zobowiązań budżetowych od wynagrodzeń.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 185