Wznowienie znaków granicznych – po co taka usługa?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak GEO-STREFA GRZEGORZ KOPER nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

GEO-STREFA GRZEGORZ KOPER

Wznowienie znaków granicznych – po co taka usługa?

Autor: GEO-STREFA Grzegorz Koper, publikacja: 2021-04-14

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – „Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy”.

Wznowienie granic nieruchomości

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych jest procedurą techniczną, w której geodeta uprawniony odszukuje bądź utrwala znaki graniczne na podstawie udostępnionych dokumentów przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wznowienie znaków granicznych jest czynnością geodezyjno-techniczną, która dla klienta odzwierciedla przebieg granic jego nieruchomości. Wynikiem takiej usługi są zastabilizowane w terenie znaki graniczne – zazwyczaj słupki graniczne betonowe z wyrytym krzyżem i podcentrem w postaci butelki.

Jest szczególną usługą, która powinna być zrealizowana przed transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości. Większość właścicieli polega na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Nowi klienci często wykazują zdziwienie, jeśli w procesie inwestycyjnym geodeta wykona wznowienie znaków granicznych i przebieg granic wygląda nieco inaczej niż wskazywany przez poprzednich właścicieli. Zatem taka usługa winna być wykonywana przed każdą taką transakcją.

Kolejny aspekt wykonywania takiej usługi to budowa ogrodzenia swojej posesji. Bardzo często spotyka się, że ogrodzenia działek są wykonywane np. po śladach starych ogrodzeń. Sytuacja tak powoduje, że ogrodzenia często są wykonane nie na swojej posesji. Szczególną uwagę niesie fakt wygrodzeń na działki zarządców dróg, gdzie z czasem mogą zostać naliczenia związane z zajętością pasa drogowego.

Dlaczego warto korzystać z usług geodety?

Nasza firma do każdego zlecenia podchodzi profesjonalnie i według litery prawa. Zgodnie z prawem zawiadamiamy zainteresowane strony o czynnościach wznowienia granic i sporządzamy protokół z tych czynności.

Mamy wskazówkę dla klientów: warto korzystać z usług geodezyjnych w zakresie wznowienia znaków granicznych, dzięki czemu w procesie inwestycyjnym uniknie się niepotrzebnych problemów z sąsiadami.

Geodeta - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 23 908 Geodetów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o geodezji