Projektowanie domu i pomieszczeń, Chorzów


Cena do uzgodnienia

Świadczymy usługi związane z planowaniem inwestycji, obsługą formalno-prawną, projektowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych. Jesteśmy otwarci na współpracę, zarówno z osobami prywatnymi, instytucjami oraz firmami. Zapewniamy rzetelność oraz terminowość usług.

Oferujemy:

Indywidualne projekty budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,
Gotowe projekty budynków jednorodzinnych wykonanych w naszej pracowni,
Adaptacje projektów gotowych, zewnętrznych,
Projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
Projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych,
Projekty budynków gospodarczych i garaży,
Projekty rozbudowy, nadbudowy oraz modernizacji budynku,
Zmiany sposobu użytkowania,
Wizualizacje budynków,
Inwentaryzacje budowlane,
Projekty zabezpieczenia budynków przed wpływami eksploatacji górniczej,
Projekty zagospodarowania terenu,
Projekty zjazdów z dróg publicznych,
Świadectwa charakterystyki energetycznej,
Kosztorysy,
Projekty termomodernizacji budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz usługowych,
Raporty oddziaływania na środowisko oraz operaty wodno prawne,
Nadzór budowlany: kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski.

Polska, Chorzów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 73