przykładowa wycena dotycząca adaptacji projektu budowlanego o pow. całkowitej 238,6 m2, Oława


Cena do uzgodnienia

ZAŁOŻENIA I UWAGI DO ZESTAWIENIA:
1. Wycenę oparto o regulamin honorariów architekta dla obiektów i zespołów zabudowy z 13.01.2006r., dodatkowo skojarzony z kwartalną bazą cen średnich dla nowopowstałych nieruchomości oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym. Kalkulator w wynikach analiz podaje pełną wartość projektu na poziomie minimalnym uwzględniającą udziały wszystkich podstawowych branż.
2. Przedstawione wartości nie uwzględniają podatku VAT.
3. Powierzchnia całkowita budynku: 238,64m2
4. SZACOWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 541 711,80
· USŁUGI PROJEKTOWE PODSTAWOWE - suma(pln): 12 602,92
· USŁUGI PROJEKTOWE DODATKOWE - suma(pln): 1 608,89
· ŁĄCZNA WYCENA USŁUG PROJEKTOWYCH - suma(pln): 14 211,81
· w tym pełno-branżowy (PB) Projekt architektoniczno-budowlany: 9 385,16
5. Adaptacja projektu powtarzalnego (60% PB): 5 631,- (5 650,-)
· KOORDYNACJA 10% (A lub K) - 563,1 (500,-)
· PZT 10% (A lub K) - 563,1 (550,-)
· ARCHITEKTURA 40% - 2 252,4 (2 200,-)
· BRANŻA KONSTRUKCYJNA 20% - 1 126,2 (1 200,-)
· BRANŻA SANITARNA 15% - 844,65 (900,-)
· BRANŻA ELEKTRYCZNA 5% - 281,55 (300,-)
6. Nadzór autorski: 3 217,77 (3 000,-)
7. Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę: 804,44 (800,-)
8. Uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem budynku do użytku: 804,44 (800,-)
wycena wygenerowana przy pomocy aplikacji Simplifee architektura

Polska, Oława
 
 


Liczba wyświetleń strony: 9