panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu domu z cegły - w 2022

Dofinansowanie do fotowoltaiki, dotacje na panele fotowoltaiczne

Dofinansowanie do fotowoltaiki, dotacje na panele fotowoltaiczne

Dotacje do fotowoltaiki, chociaż niełatwo je pozyskać, mogą sprawić, że inwestycja w panele fotowoltaiczne stanie się bardziej przystępna. Z pomocą przychodzą specjalne programy regionalne, rządowe i unijne, oferujące dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej, a w efekcie znaczną redukcję kosztów poniesionych przez inwestora. Podpowiadamy, gdzie szukać dotacji i jak otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2020 roku.

author box img

Marta Białek

Opublikowano: 1 lipca 2020 01.07.2020 Czas lektury: 9min

Jak pozyskać dotacje na panele fotowoltaiczne?

 1. Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki, to pierwszym podstawowym źródłem wiedzy powinien być właściwy wydział w urzędzie miasta lub gminy. Uzyskamy tam informacje na temat lokalnych programów dofinansowania do ogniw słonecznych.
 2. Kolejnym miejscem, gdzie warto dowiadywać się o funduszach na inwestycje w OZE (Odnawialne Źródła Energii), są urzędy wojewódzkie i siedziby wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 3. W uzyskaniu dotacji do montażu fotowoltaiki pomóc mogą specjalizujące się w tym firmy, które działają na zasadzie pośrednictwa. W takim przypadku można liczyć nie tylko na fachową poradę w procesie tworzenia projektu inwestycji, ale też wyliczenia kosztów, efektów ekonomicznych i realizacji całego przedsięwzięcia.

W celu uzyskania wsparcia finansowego na instalację fotowoltaiczną, w pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych.

W zależności od programu trzeba również dołączyć wymagane dokumenty. Zazwyczaj należy dostarczyć projekt instalacji fotowoltaicznej, certyfikat i zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, które instytucje prowadzą dotacje na odnawialne źródła energii i w jakim zakresie.

Polacy coraz częściej korzystają z dopłat do fotowoltaiki – aż 76% właścicieli nowych instalacji skorzystało z opcji dofinansowania do inwestycji, a 69% dodatkowo odliczyło koszty od podatku. Co ciekawe – 9 na 10 respondentów montowało panele fotowoltaiczne jako osoba prywatna (tylko 1% – jako właściciel gospodarstwa rolnego).

Fotowoltaika - gdzie kupić?

Poniżej przedstawiamy ranking 23 688 Sprzedawców Fotowoltaiki najlepszych w 2023 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Który program dofinansowania do fotowoltaiki wybrać?

Obecnie najwięcej programów dofinansowania fotowoltaiki oferuje Unia Europejska, ale to państwa członkowskie decydują o formach programów i ich rodzajach. Celem programów jest wsparcie finansowe wszystkich zainteresowanych inwestycją w energię słoneczną.

Beneficjentami programów, które wspierają odnawialne źródła energii, mogą być w zasadzie wszyscy. To zależy oczywiście od strategii danego programu, który pomaga sfinansować instalację fotowoltaiczną. W przypadku osób prywatnych wnioskujących o dofinansowanie, efekty inwestycji mogą być wykorzystywane przede wszystkim do własnych celów. Najszerszy zakres inwestycji dotyczy przedsiębiorstw.

Firmy w ramach akcji mogą zarówno produkować energię z ogniw fotowoltaicznych na własne potrzeby, jak i odsprzedawać ją do sieci dystrybucyjnej.

Wysokość dofinansowania do instalacji paneli fotowoltaicznych zależy przede wszystkim od warunków zawartych w poszczególnych programach dofinansowań. Największe programy pomagające sfinansować instalację fotowoltaiczną to między innymi: Czyste Powietrze, Mój prąd oraz Prosument 2 i Bocian.

Program
Dla kogo
Ile zł?
Forma finansowania
Czyste powietrze
osoba fizyczna
do 53 000 zł
dopłata
Mój prąd
osoba fizyczna
do 5 000 zł
dotacja + pożyczka
Prosument 2
osoba fizyczna, spółdzielnie, wspólnoty, jednostki samorządu terytorialnego
100 000 - 500 000 zł
dotacja + pożyczka
Bocian
firma
do 40 mln zł
pożyczka

Fotowoltaika – dofinansowanie dla osób fizycznych

dofinansowanie do fotowoltaiki

Dofinansowanie do fotowoltaiki – program Czyste Powietrze

 1. Celem programu Czyste Powietrze jest uniknięcie lub zmniejszenie do minimum emisji zanieczyszczeń i pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
 2. Dofinansowanie polega na wsparciu finansowym w procesie wymiany nieprawidłowo działających lub starych i niewydajnych źródeł ciepła na te nowoczesne, czyli m.in. instalacje fotowoltaiczne.
 3. Z dopłaty do baterii fotowoltaicznych może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada prawo własności nieruchomości, jest jej współwłaścicielem lub otrzymała zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.
 4. Osoby korzystające z programu Czyste Powietrze otrzymają zwrot części zainwestowanej w instalację kwoty. Górny próg wartości inwestycji, od której wyliczana jest dotacja, to 53 tys. zł.
 5. W przypadku, gdy koszty inwestycji przekraczają 53 tys. zł, istnieje opcja otrzymania pożyczki na dodatkowe wydatki związane z inwestycją. Z kolei minimalna wartość inwestycji kwalifikującej się do projektu to 7 tys. zł.
 6. Wniosek o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Program Mój prąd – warunki dofinansowania do fotowoltaiki

 1. Projekt Mój prąd skierowany jest on do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
 2. Dotacja na instalacje solarne działa od 23 lipca 2019 roku. Oznacza to, że w programie może wziąć udział każda instalacja opłacona w całości lub części po 23 lipca 2019 roku.
 3. Do programu kwalifikują się instalacje z mocą na poziomie od 2 do 10 kWp.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł.
 5. Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej.
 6. Budżet programu wynosi 1 miliard złotych, co oznacza, że na programie zyska około 200 000 rodzin.
 7. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli 5000 zł „na rękę”.

Prosument 2 – program dofinansowania do fotowoltaiki

 1. Celem programu Prosument 2 jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.
 2. Realizacja tego założenia ma być możliwa przez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.
 3. Budżet programu wynosi 800 mln złotych na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 roku.
 4. Z programu mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale też wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządów terytorialnych.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania do paneli słonecznych w ramach programu:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20 proc. lub 40 proc. dofinansowania (15 proc. lub 30 proc. po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1 proc.,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Śledzisz branżę fotowoltaiczną? Posłuchaj podcastu Oferteo o fotowoltaice i dowiedz się, co na temat branży OZE i paneli fotowoltaicznych mówi nasz rozmówca, Paweł z firmy Energy Power Group.

Fotowoltaika – ulga podatkowa (odliczenie fotowoltaiki od podatku)

Na uwagę zasługuje również ulga termomodernizacyjna, która polega na odliczeniu od podatku wydatków poniesionych na termomodernizację domu, w tym na panele fotowoltaiczne.

Od 1 stycznia 2019 roku, dzięki uldze można odliczyć od dochodu (przychodu) kwotę przeznaczoną na wykonanie (zakup i montaż) instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Maksymalny koszt inwestycji, który obejmuje ulga termomodernizacyjna, to 53 tys. zł. Skorzystać z niej mogą tylko właściciele już wybudowanych domów jednorodzinnych.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej, także ci, którzy stosują jednolitą stawkę podatkową (19 proc.) i ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki - liczy się data sprzedaży.

Faktur potwierdzających wydatki nie trzeba dołączać do zeznania podatkowego. Za to należy je przechowywać do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego (przykładowo: za rok 2019 do końca 2025 r.).

Fotowoltaika – dofinansowanie dla firm

A jak wygląda kwestia dofinansowania fotowoltaiki dla firm? Przedsiębiorcy również mogą otrzymać zwrot za fotowoltaikę w 2020 r.

Program Bocian – dotacje na fotowoltaikę dla firm

 • Program Bocian dedykowany jest przedsiębiorcom i obejmuje zastosowanie nowoczesnych odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne.
 • Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 • Dofinansowanie ma formę pożyczki, przy czym wnioskodawca może dokonać wyboru oprocentowania. Może zdecydować się na pożyczkę na warunkach preferencyjnych, gdzie WIBOR 3M wynosi nie mniej niż 2 proc. Można także skorzystać z innej opcji i ubiegać się o pożyczkę na warunkach rynkowych, która w myśl ustawy nie stanowi pomocy publicznej.

Warto podkreślić, że poszczególne województwa posiadają także własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii. Jeśli rozważamy założenie instalacji fotowoltaicznej, to skorzystanie z dotacji na panele z pewnością skróci czas zwrotu naszej inwestycji. Poniżej przedstawiamy listę wybranych instytucji i programów z podziałem na województwa.

Dofinansowanie fotowoltaiki 2020 – miasta

Dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę to doskonały sposób na obniżenie kosztów montażu paneli słonecznych. Dotacje na fotowoltaikę są przyznawane regionalnie. Każde województwo przyjęło swój sposób i wysokość dofinansowania na OZE.

Poniżej dostępna jest lista wybranych instytucji i programów wspierających odnawialne źródła energii w danych miastach. Takie zestawienie z pewnością będzie pomocne dla osób rozważających założenie instalacji i chcących skorzystać z dofinansowania do solarów w 2020 roku.

Zestawienie instytucji i programów wspierających odnawialne źródła energii (fotowoltaikę) w danych województwach:

MiastoInstytucjaProgramy
WrocławWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we WrocławiuCzyste Powietrze, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
ToruńWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ToruniuCzyste Powietrze, Słonecznik
LublinWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w LublinieCzyste Powietrze
ŁódźWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziCzyste Powietrze
KrakówWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowieCzyste Powietrze
WarszawaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejCzyste Powietrze, Prosument 2
WarszawaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieCzyste Powietrze
OpoleWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OpoluCzyste Powietrze
RzeszówWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieCzyste Powietrze
BiałystokWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BiałymstokuCzyste Powietrze
GdańskWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuCzyste Powietrze
KatowiceWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachCzyste Powietrze
KielceWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KielcachCzyste Powietrze
OlsztynWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieCzyste Powietrze
PoznańWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuCzyste Powietrze
SzczecinWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w SzczecinieCzyste Powietrze

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco