Wniosek unijny, Łódź


Przygotujemy kompletną aplikację, na którą zazwyczaj składa się wniosek, biznesplan oraz szczegółowa dokumentacja projektowa. Pomożemy Twojej firmie w zidentyfikowaniu źródeł finansowania oraz wyborze najkorzystniejszych z dostępnych opcji. A w razie potrzeby zajmę się także opracowywaniem raportów i podsumowań na potrzebę kontroli lub zamknięcia projektu.

Koszt przygotowania pełnej apklikacji rozpoczyna się od 3 500zł i zależy od rodzaju funduszu, skomplikowania i obszerności wniosków oraz kwoty dofinansowania.
Pierwsza konsultacja i wstępna ocena możliwości ubiegania sie o środki jest bezpłatna.

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 219