Czy to jest Twoja firma?

FHU Olbia Każyszka Krystian

O specjaliście

Przedsiębiorstwo 1.Firma Handlowo-Usługowa "Olbia" Krystian Każyszka 2. Rocky Boxing Promotion Krystian Każyszka 3.Giant Krystian Każyszka (Wspólnik Spółki Cywilnej) 4.Ck Investment Krystian Każyszka (Wspólnik Spółki Cywilnej) działa w mieście Kaliska Kościerskie. 1.Firma Handlowo-Usługowa "Olbia" Krystian Każyszka 2. Rocky Boxing Promotion Krystian Każyszka 3.Giant Krystian Każyszka (Wspólnik Spółki Cywilnej) 4.Ck Investment Krystian Każyszka (Wspólnik Spółki Cywilnej) posiada NIP 591-154-42-04 oraz numer Regon: 220071001. Przedsiębiorstwo 1.Firma Handlowo-Usługowa "Olbia" Krystian Każyszka 2. Rocky Boxing Promotion Krystian Każyszka 3.Giant Krystian Każyszka (Wspólnik Spółki Cywilnej) 4.Ck Investment Krystian Każyszka (Wspólnik Spółki Cywilnej) jest na rynku od dnia 2005-07-01. Firma 1.Firma Handlowo-Usługowa "Olbia" Krystian Każyszka 2. Rocky Boxing Promotion Krystian Każyszka 3.Giant Krystian Każyszka (Wspólnik Spółki Cywilnej) 4.Ck Investment Krystian Każyszka (Wspólnik Spółki Cywilnej) znajdziemy w internecie: www.oferteo.pl/fhu-olbia-kazyszka-krystian/firma/2417303.

Zapoznaj się z też ze zleceniami: Auto na raty Kościerzyna.


Firma zapewnia prowadzenie działalności w zakresie: Podejmujemy się sprzedaży samochodów. Hurtownie warzyw i owoców. Rekultywacja składowiska odpadów. Kupujemy i sprzedajemy grunty. Funkcjonowanie wyspecjalizowanych muzeów. Realizujemy prace posadzkarskie oraz tapetowanie. Zlecenia na remonty, fachowcy budowlani, zlecania wykończeniowe. Pośredniczenie w dzierżawie nieruchomości, doradzanie i szacowanie wartości nieruchomości. Wykonujemy projekty architektoniczne, oferujemy projekty. Sprzedaż hurtowa opału, sprzedaż hurtowa benzyny. Dzierżawa samochodów osobowych, dzierżawienie furgonetek. Prawa do nazwy marek. Podejmujemy się napraw samochodów a także wykonujemy ich mycie. Specjalistyczne zlecenia budowlane. Usługa budowy dachu, usługa dekarska, usługa ciesielska, usługa wymiany dachu. Podejmujemy się zakładania stolarki budowlanej. Wykonanie odwiertów, wykonanie badań geotechnicznych, wykonanie badań geologicznych. Usługi autobusowych przewozów pracowniczych, transport osób. Obozy sportowe, kursy sportowe. Wykonujemy działalność związaną z historycznymi miejscami i budynkami. Sprzedaż jedzenia, dostawa napojów, sprzedaż papierosów. Podejmujemy się wynajmu nieruchomości, a także zajmujemy się ich zarządzaniem. Usługa przygotowywania i podawania napojów w barach. Danie mięsne, dania warzywne, dania regionalne i narodowe. Sprzedaż detaliczna, handel. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do motocykli. Hurtowa dostawa części samochodowych, hurtowa dostawa akcesoriów samochodowych. Zapewniamy części do samochodów. Podejmujemy się malowania budynków. Usługi pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. Usługa budowy linii telekomunikacyjnych, usługa budowy linii elektroenergetycznych. Pośrednictwo sprzedaży miejsc na cele reklamowe w internecie. Holowanie i pomoc drogowa, skraplanie gazu w celu dalszego transportu. Kompleksowe usługi elektryczne. Smary i płyny eksploatacyjne. Tynki maszynowe i ręczne. Rozbiórka budynku, rozbiórka ogrodzenia, rozbiórka obiektów. Pośredniczenie w sprzedaży miejsca na cele reklamowe. Usługa instalacji antenowej, usługa instalacji oświetlenia, usługa instalacji telekomunikacyjnej. Zakupy wysyłkowe. Wykonanie wykopu, wykonanie drenażu, wykonanie studni głębinowej i/lub wierconej. Wykonanie instalacji gazowej, wykonanie ogrzewania gazowego, wykonanie ogrzewania elektrycznego. Sprzedaż detaliczna innych wyrobów. Podejmiemy się wymiany nawierzchni. Bukowanie hoteli, bukowanie restauracji, bukowanie biletów. Ćwiczenia artystyczne. Świetlice i pozostałe obiekty kulturalne. Wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych. Organizacja imprez sportowych. Budowa obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi budowlane. Zakupy hurtowe części do samochodów, zakupy hurtowe akcesoriów do samochodów. Pomoc w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w prasie. Podejmujemy się prac pisania tekstów a także realizujemy projekty graficzne.

Firma dostarcza produkty w branżach Kredyt samochodowy

na obszarze województwa Pomorskie

Opinie

Brak opinii 0 opinii

Jesteś zadowolonym Klientem firmy?

Oceń Specjalistę

Kontakt

Adres

Kaliska 2, Kościerzyna

Telefon

510****** Pokaż numer

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy 1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "OLBIA" Krystian Każyszka 2. ROCKY BOXING PROMOTION Krystian Każyszka 3. GIANT Krystian Każyszka (wspólnik spółki cywilnej)
Imię (pierwsze) KRYSTIAN
Drugie imię JAN
Nazwisko KAŻYSZKA
Data rozpoczęcia działalności 2005-07-01
NIP 5911544204
Regon 220071001

Siedziba

Kraj Polska
Województwo POMORSKIE
Powiat kościerski
Gmina Kościerzyna
Miejscowość Kaliska Kościerskie
Kod pocztowy 83400
Poczta Kościerzyna
Ulica ul. Gdańska
Numer nieruchomości 33

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 099 - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Kod i nazwa formy własności 214 - Własność krajowych osób fizycznych

Rejestracja

Data powstania 2005-06-22
Data rozpoczęcia działalności 2005-07-01

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
4511Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Przeważające PKD
4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4331Z TYNKOWANIE
4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4334Z MALOWANIE I SZKLENIE
4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4520Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
9002Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
9003Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
9101A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW
9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW
9103Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
9104Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY
9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI
9491Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH
9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
9523Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
9525Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII
9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak FHU Olbia Każyszka Krystian
Jaki samochód chcesz kupić?