Usługi geodezyjne


Cena do uzgodnienia

1. Mapy do celów projektowych pod wszelkiego rodzaju
inwestycje

2. Wytyczenia:
- sieci uzbrojenia podziemnego,
- budynków,
- budowli,
- granic

3. Pomiary specjalistyczne:
- pomiary kontrolne sytuacyjno-wysokościowe
- badanie pionowości kominów, masztów,
- pomiary objętości nasypów, wykopów,

4. Inwentaryzacje powykonawcze wszelkiego rodzaju
obiektów

5. Nieruchomości (granice):
- podziały,
- wznowienia,
- ustalenia ewidencyjne,
- rozgraniczenia

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 296