Czy to jest Twoja firma?

Europejski Fundusz Leasingowy S.A

Dziękujemy za wiadomość

O specjaliście

Opinie

Brak opinii 0 opinii

Jesteś zadowolonym Klientem firmy?

Oceń Specjalistę

Powiązane produkty i usługi: Ing leasingLeasing wózka widłowegoIng leasing Rzeszów,  Leasing wózka widłowego Rzeszów

Kontakt

Adres

Rejtana 29b, Rzeszów

Telefon

(17 ••• ••• Pokaż numer

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Data rozpoczęcia działalności 1997-03-19
NIP 8970012657
Regon 930986308

Siedziba

Kraj Polska
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław-Fabryczna
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54202
Poczta Wrocław
Ulica ul. Legnicka
Numer nieruchomości 48 BUD. C-D

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 1 - Osoba prawna
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 116 - Spółki akcyjne
Kod i nazwa formy własności 216 - Własność zagraniczna

Rejestracja

Organ rejestrowy SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rodzaj rejestru lub ewidencji 138 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Data powstania 1997-03-19

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Przeważające PKD
4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH
4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
4636Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH
6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
6491Z LEASING FINANSOWY
6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1811Z DRUKOWANIE GAZET
1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
4511Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4520Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
4624Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR
4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
4669Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
6630Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

Jednostki lokalne

Regon Nazwa Adres
93098630800800 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W LUBLINIE ul. Gęsia
Lublin
LUBELSKIE
Lublin
93098630800791 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE ul. 1 Maja
Jelenia Góra
DOLNOŚLĄSKIE
Jelenia Góra
93098630800784 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna
Przykona
WIELKOPOLSKIE
turecki
93098630800777 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W TURKU ul. Kaliska
Turek
WIELKOPOLSKIE
turecki
93098630800760 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W PŁOCKU FILIA W SIERPCU ul. Dworcowa
Sierpc
MAZOWIECKIE
sierpecki
93098630800752 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W PŁOCKU ul. Tysiąclecia
Płock
MAZOWIECKIE
Płock
93098630800745 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W GDAŃSKU Aleja Grunwaldzka
Gdańsk
POMORSKIE
Gdańsk
93098630800738 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W KIELCACH FILIA W DALESZYCACH ul. Kościelna
Daleszyce
ŚWIĘTOKRZYSKIE
kielecki
93098630800720 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU, FILIA W JAWORZE ul. Juliusza Słowackiego
Jawor
DOLNOŚLĄSKIE
jaworski
93098630800713 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, II ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Łąkowa
Łódź
ŁÓDZKIE
Łódź
93098630800706 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU I FILIA W EŁKU ul. Jana Kilińskiego
Ełk
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ełcki
93098630800698 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE ul. Plac Jana Matejki
Zielona Góra
LUBUSKIE
Zielona Góra
93098630800680 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA V ODDZIAŁ W WARSZAWIE ul. Żwirki i Wigury
Warszawa
MAZOWIECKIE
Warszawa
93098630800673 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE II FILIA W LUBINIE ul. Armii Krajowej
Lubin
DOLNOŚLĄSKIE
lubiński
93098630800666 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W PŁOCKU II FILIA WE WŁOCŁAWKU ul. Kruszyńska
Włocławek
KUJAWSKO-POMORSKIE
Włocławek
93098630800659 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W SZCZECINIE ul. Zbożowa
Szczecin
ZACHODNIOPOMORSKIE
Szczecin
93098630800641 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ I W POZNANIU FILIA W PILE ul. Kossaka
Piła
WIELKOPOLSKIE
pilski
93098630800523 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA II ODDZIAŁ EFL POZNANIU FILIA W KONINIE ul. Spółdzielców
Konin
WIELKOPOLSKIE
Konin
93098630800516 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE FILIA W SIEDLCACH ul. Henryka Sienkiewicza
Siedlce
MAZOWIECKIE
Siedlce
93098630800509 "EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY" SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ EFL W BYDGOSZCZY FILIA W TORUNIU ul. Stefana Batorego
Toruń
KUJAWSKO-POMORSKIE
Toruń
93098630800490 "EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY" SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ EFL W POZNANIU FILIA W PILE al. Piastów
Piła
WIELKOPOLSKIE
pilski
93098630800483 "EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY" SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ EFL W RZESZOWIE FILIA W DĘBICY ul. Rzeszowska
Dębica
PODKARPACKIE
dębicki
93098630800476 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ EFL W KOSZALINIE FILIA W SZCZECINKU ul. Mickiewicza
Szczecinek
ZACHODNIOPOMORSKIE
szczecinecki
93098630800469 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ EFL W OPOLU FILIA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ul. Kosmonautów
Kędzierzyn-Koźle
OPOLSKIE
kędzierzyńsko-kozielski
93098630800444 "EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY" SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ EFL W ZIELONEJ GÓRZE FILIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ul. Edwarda Borowskiego
Gorzów Wielkopolski
LUBUSKIE
Gorzów Wielkopolski
93098630800365 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Zwycięstwa
Koszalin
ZACHODNIOPOMORSKIE
Koszalin
93098630800358 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W RADOMIU Aleja Józefa Grzecznarowskiego
Radom
MAZOWIECKIE
Radom
93098630800333 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PRZEDSTAWICIELSTWO W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Karpacka
Bielsko-Biała
ŚLĄSKIE
Bielsko-Biała
93098630800326 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Dworcowa
Olsztyn
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Olsztyn
93098630800319 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓLKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, II ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU al. Kasztanowa
Wrocław
DOLNOŚLĄSKIE
Wrocław
93098630800301 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE ul. Bankowa
Jelenia Góra
DOLNOŚLĄSKIE
Jelenia Góra
93098630800293 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W PŁOCKU Al. Floriana Kobylińskiego
Płock
MAZOWIECKIE
Płock
93098630800279 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU ul. Piotra Wysockiego
Wałbrzych
DOLNOŚLĄSKIE
Wałbrzych
93098630800230 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W KALISZU ul. Kazimierza Pułaskiego
Kalisz
WIELKOPOLSKIE
Kalisz
93098630800222 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Świętego Leonarda
Kielce
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kielce
93098630800182 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W WARSZAWIE ul. Powązkowska
Warszawa
MAZOWIECKIE
Warszawa
93098630800168 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, I ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Piotrkowska
Łódź
ŁÓDZKIE
Łódź
93098630800150 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W POZNANIU ul. Aleje Solidarności
Poznań
WIELKOPOLSKIE
Poznań
93098630800143 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W RZESZOWIE al. Tadeusza Rejtana
Rzeszów
PODKARPACKIE
Rzeszów
93098630800136 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W SZCZECINIE ul. ks. Piotra Skargi
Szczecin
ZACHODNIOPOMORSKIE
Szczecin
93098630800129 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE ul. Osadnicza
Zielona Góra
LUBUSKIE
Zielona Góra
93098630800111 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE ul. Kawia
Częstochowa
ŚLĄSKIE
Częstochowa
93098630800104 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU ul. Jana Klemensa Branickiego
Białystok
PODLASKIE
Białystok
93098630800096 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W KATOWICACH ul. Ceglana
Katowice
ŚLĄSKIE
Katowice
93098630800089 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W LUBLINIE ul. Tomasza Zana
Lublin
LUBELSKIE
Lublin
93098630800071 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, I ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Henryka Kamieńskiego
Kraków
MAŁOPOLSKIE
Kraków
93098630800064 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Bydgoszcz
KUJAWSKO-POMORSKIE
Bydgoszcz
93098630800057 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W GLIWICACH ul. Górnych Wałów
Gliwice
ŚLĄSKIE
Gliwice
93098630800032 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W GDYNI pl. Kaszubski
Gdynia
POMORSKIE
Gdynia
93098630800025 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W GDAŃSKU al. Grunwaldzka
Gdańsk
POMORSKIE
Gdańsk
93098630800888 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W LEGNICY ul. Najświętszej Marii Panny
Legnica
DOLNOŚLĄSKIE
Legnica
93098630800870 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W GLIWICACH ul. Wincentego Styczyńskiego
Gliwice
ŚLĄSKIE
Gliwice
93098630800863 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W SŁUPSKU ul. Jana Kilińskiego
Słupsk
POMORSKIE
Słupsk
93098630800856 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Doktora Andrzeja Zientarskiego
Koszalin
ZACHODNIOPOMORSKIE
Koszalin
93098630800849 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W ZABOROWIE ul. Jana Kujawskiego
Zaborów
MAZOWIECKIE
warszawski zachodni
93098630800831 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W STAREJ ŁUBIANCE ul. Jana Pawła II
Stara Łubianka
WIELKOPOLSKIE
pilski
93098630800824 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA W OSTROŁĘCE ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
Ostrołęka
MAZOWIECKIE
Ostrołęka
93098630800817 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE ul. Jagiellońska
Częstochowa
ŚLĄSKIE
Częstochowa
93098630800634 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W POZNANIU FILIA W MIEDZICHOWIE
Stary Folwark
WIELKOPOLSKIE
nowotomyski
93098630800627 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ EFL W WARSZAWIE FILIA W KAMPINOSIE ul. Szkolna
Kampinos
MAZOWIECKIE
warszawski zachodni
93098630800594 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, III ODDZIAŁ W WARSZAWIE ul. Franciszka Kawy
Warszawa
MAZOWIECKIE
Warszawa
93098630800570 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ EFL W POZNANIU, FILIA W NOWYM TOMYŚLU ul. Kolejowa
Nowy Tomyśl
WIELKOPOLSKIE
nowotomyski
93098630800562 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU FILIA W LEGNICY ul. Jaworzyńska
Legnica
DOLNOŚLĄSKIE
Legnica
93098630800555 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ EFL W PŁOCKU FILIA WE WŁOCŁAWKU ul. Tadeusza Kościuszki
Włocławek
KUJAWSKO-POMORSKIE
Włocławek
93098630800548 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ, W KALISZU FILIA W LESZNIE Aleje Zygmunta Krasińskiego
Leszno
WIELKOPOLSKIE
Leszno
93098630800530 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDYNI FILIA W SŁUPSKU ul. Szczecińska
Słupsk
POMORSKIE
Słupsk
93098630800437 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU I ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU pl. Orląt Lwowskich
Wrocław
DOLNOŚLĄSKIE
Wrocław
93098630800420 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W GLIWICACH FILIA W RYBNIKU ul. Prosta
Rybnik
ŚLĄSKIE
Rybnik
93098630800412 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE FILIA W LUBINIU ul. Tadeusza Kościuszki
Lubin
DOLNOŚLĄSKIE
lubiński
93098630800405 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W GDAŃSKU FILIA W ELBLĄGU ul. HENRYKA NITSCHMANA
Elbląg
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Elbląg
93098630800397 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W KRAKOWIE FILIA W NOWYM SĄCZU ul. Antoniego Dunajewskiego
Nowy Sącz
MAŁOPOLSKIE
Nowy Sącz
93098630800380 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ WROCŁAW ul. Henryka Michała Kamieńskiego
Wrocław
DOLNOŚLĄSKIE
Wrocław
93098630800372 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W OPOLU ul. Armii Krajowej
Opole
OPOLSKIE
Opole
93098630800910 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W WIDORADZU
Widoradz
ŁÓDZKIE
wieluński
93098630800903 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU II ODDZIAŁ W TURKU ul. Stefana Żeromskiego
Turek
WIELKOPOLSKIE
turecki
93098630800895 EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ W SZCZAWNIE-ZDROJU ul. Szczawieńska
Szczawno-Zdrój
DOLNOŚLĄSKIE
wałbrzyski

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak Europejski Fundusz Leasingowy S.A
Co chcesz zlecić lub kupić?
Skontaktuj się