Instalacje elektryczne pod kontrolą
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Elswar nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Elswar

Instalacje elektryczne pod kontrolą

Autor: Elswar, publikacja: 2011-07-04

Okresowe pomiary elektryczne to najlepszy sposób na kontrolę i pewność instalacji elektrycznych. Awaria pralki, brak światła w restauracji pełnej gości czy problemy z uzyskaniem odszkodowania to przykładowe problemy, które nie muszą się wydarzyć.

Zgodność prawna

Oględziny, próby i pomiary to czynności, które powinny być wykonane zanim instalacja zostanie oddana do eksploatacji. Wykonywania badań elektryki to konieczność uregulowana ustawą o prawie budowlanym. Przepisy wskazują, że właściciel budynku zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i przydatności budynku do użytkowania, również w zakresie instalacji elektrycznej. Taka kontrola powinna mieć miejsce nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Badania kontrolne należy wykonywać każdorazowo po wystąpieniu wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów czy powodzi. Dotyczy to tych sytuacji, w których nastąpiło uszkodzenie budynku lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować narażenie życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Firmy ubezpieczeniowe nie zawsze powiadamiają o konieczności posiadania aktualnych badań instalacji elektrycznej. Niezależnie, czy dotyczy to budynku prywatnego, czy firmowego, protokoły badań są niezbędne do uzyskania odszkodowania. W przypadku nieszczęścia (pożar, zalanie obiektu) nie ma szans na zadośćuczynienie za szkody, jeżeli nie będzie odpowiednich dokumentów.

Etap pierwszy – oględziny

Pracę zaczynamy od oględzin, których celem jest potwierdzenie:

  • spełnionych norm bezpieczeństwa zainstalowanych urządzeń elektrycznych,
  • prawidłowego doboru urządzeń elektrycznych i poprawności ich instalacji,
  • braku uszkodzeń wpływających na bezpieczeństwo użytkowników,
  • stanu ochrony przed porażeniem prądem,
  • obecności zespołów zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru.

Etap drugi – próby i pomiary

Praktyczny dowód na to, że instalacja lub jej części nie zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców, a tym samym spełniają wymagania określone w przepisach, dają próby i pomiary instalacji elektrycznej. Kluczowym elementem badania jest pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - sprawdzenie czy urządzenie zabezpieczające odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia. Pomiar rezystancji izolacji zaś pokazuje poziom izolacji przewodów w instalacji. Bada się także wyłączniki różnicowoprądowe, które odpowiadają na odłączenie zasilania w przypadku porażenia człowieka prądem elektrycznym.

Z otrzymanych danych sporządza się protokół z wykonanego badania i oględzin. Podkreśla się informacje na temat zauważonych odchyleń od przepisów i przeprowadzonych w związku z nimi zmian danych części instalacji. Trzeba wiedzieć, że pomiary oraz sporządzenie protokołu muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (świadectwo kwalifikacyjne). Wykonawca ten ponosi odpowiedzialność prawną za wykonane czynności.

Skutki nie wykonania pomiarów elektrycznych mogą być dotkliwe. Porażenie prądem elektrycznym, kara pieniężna lub brak szansy na uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – to jedne z wielu sytuacji,w których nie chcielibyśmy się znaleźć. Warto uświadomić sobie, że pożar czy awaria sprzętów, nawet tych codziennego użytku to troski, które mogą spotkać każdego.

Elektryk - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 45 193 Elektryków najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o elektryce