Kadry i płace, Rzeszów


✓ Sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika,

✓ przygotowanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych,

✓ sporządzanie list płac wraz ze wszystkimi częściami składowymi,

✓ sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,

✓ naliczanie wynagrodzeń chorobowych,

✓ sporządzanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych z ZUS,

✓ sporządzanie rocznych zeznań o przychodach (PIT-11) dla pracowników,

✓ zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS

✓ wystawianie świadectw pracy.

Polska, Rzeszów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 231