Geodeta na placu budowy – kim jest i jakie ma zadania do wykonania?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Biuro Geodezyjno - Kartograficzne MAPGEO mgr inż. Paweł Jażdżewski nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Biuro Geodezyjno - Kartograficzne MAPGEO mgr inż. Paweł Jażdżewski

Geodeta na placu budowy – kim jest i jakie ma zadania do wykonania?

Autor: Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPGEO mgr inż. Paweł Jażdżewski, publikacja: 2021-04-12

Geodeta uprawniony to osoba, która podczas prowadzenia prac budowlanych jest specjalistą potrzebnym, a wręcz niezbędnym i to na każdym etapie prowadzonej inwestycji. To właśnie od tej osoby zależy bowiem, kiedy praca się rozpocznie, a kiedy zakończy – jest to aspekt regulowany przez polskie prawo. Za co konkretnie odpowiada geodeta na placu budowy? Dowiesz się, czytając artykuł!

Usługi geodezyjne

Kim jest geodeta?

Opisując zawód geodety, w dużym skrócie, należy podkreślić, że głównym zadaniem zawodowym tej osoby jest dokonywanie pomiarów terenu, a następnie dogłębna analiza tych pomiarów. W praktyce geodeta wyznacza między innymi przebieg działek, sieci uzbrojenia terenu, chodników czy ulic, określa ukształtowanie danego terenu czy też usytuowanie budynków w terenie.

Aby móc zostać geodetą i pracować w tym zawodzie, należy – tak jak właściciel Biura Geodezyjno-Kartograficznego MAPGEO mgr inż. Paweł Jażdżewski – ukończyć kierunkowe studia wyższe, a następnie odbyć praktykę zawodową i przystąpić do państwowego egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Jakie zadania czekają na geodetę na placu budowy?

Jak już wcześniej wspomniano, geodeta jest specjalistą, którego obecność na placu budowy jest wymagana przez polskie prawo. Jednak co konkretnie robi taka osoba?

Usługi geodezyjne przydają się już na etapie wyboru działki, jeżeli chodzi o budowę domu czy też innego rodzaju inwestycji (dokładne określenie przebiegu granic działki i jednocześnie upewnienie się, czy sprzedawca podaje prawdziwe wymiary). Geodeta może również pomóc w określeniu dokładnego przebiegu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, czy też w analizie mas ziemnych podczas robót ziemnych.

Do jego głównych zadań należy jednak przede wszystkim przygotowanie specjalnej mapy, która jest podstawą do wykonania projektu architektonicznego zaplanowanego na danej działce. Na mapie do celów projektowych znajdują się niezbędne informacje, takie jak: dokładne granice terenu, jego ukształtowanie czy też miejsce przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz elementy wskazane do pomiaru przez projektanta mające istotne znaczenie do wykonania prawidłowego projektu.

Kolejnym równie istotnym obowiązkiem geodety jest odpowiednia współpraca z kierownikiem budowy oraz wykonawcami. Należy zwrócić uwagę, że bez znaków geodezyjnych prace nie będą mogły ruszyć. Na tym etapie geodeta wskazuje główne punkty inwestycji, np. osie konstrukcyjne ścian budynku wraz z przebiegiem projektowanych przyłączy itp.

Specjalista z tej dziedziny jest również potrzebny na samym końcu, bowiem przeprowadza geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, która jest niezbędna do sfinalizowania budowy. Taka kontrola obejmuje między innymi dokładne pomiary gotowej inwestycji i porównanie ich z uprzednio przygotowanymi planami. Należy nadmienić, iż inwestor jest zobowiązany zlecić geodecie uprawnionemu wykonanie pomiarów sieci, przyłączy i instalacji przed ich zasypaniem. Jeżeli wszystko się zgadza, geodeta sporządza odpowiedni dokument, który to jest podstawą do oficjalnego zakończenia prac w zakresie geodezyjnym.

Geodeta - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 23 911 Geodetów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o geodezji