Analiza ryzyka biznesowego na podstawie biznes planu.


od 1200 do 25000 zł

Analiza ryzyka w formie dokumentu pozwala na identyfikację zagrożeń, które mogły pozostać niezauważone lub niesłusznie zbagatelizowane przez inwestora (beneficjenta, przedsiębiorcę, rolnika). Spojrzenie audytora i inwestora na tę samą sprawę może różnić się pod względem oceny ryzyka podejmowanej inwestycji. Analiza sporządzona przez kompetentnego audytora może uchronić przed popełnieniem przez inwestora krytycznych błędów. Opinia audytora pozwala na podejmowanie decyzji z większym poczuciem bezpieczeństwa, a nade wszystko umożliwia beneficjentowi (decydentowi) na ŚWIADOMĄ akceptację spodziewanych zagrożeń. Dobra analiza ryzyka zmniejsza prawdopodobieństwo bycia oszukanym, a zatem może okazać się bezcenna. Analizę ryzyka można przeprowadzić w dowolnym momencie / etapie formułowania lub realizacji biznes planu. Poziom wiedzy inwestora na temat zasad sporządzania biznes planu jest dla mnie bez znaczenia, jestem pewien, że sobie poradzimy. Wyniki analizy ryzyka są opinią, perspektywą usługodawcy, a nie gwarancją, że zidentyfikowano wszystkie potencjalne zagrożenia.

 
 


Liczba wyświetleń strony: 28