dokumenty i długopis leżą na laptopie

Jak napisać biznesplan w 8 prostych krokach? Poradnik krok po kroku

Jak napisać biznesplan w 8 prostych krokach? Poradnik krok po kroku

Jeśli zastanawiasz się, co to jest biznesplan i jak napisać biznesplan, to wiedz, że zadanie nie jest skomplikowane, ale musisz najpierw poznać podstawy. Biznesplan to plan na własny biznes. Dobry biznesplan uwzględnia m.in. streszczenie i opis przedsięwzięcia, założenia, profil klienta, opis i strukturę zespołu oraz analizy finansowe. Poniżej znajdziesz praktyczną ściągę: co to jest biznesplan, jak napisać biznesplan, który będzie podstawą do osiągnięcia sukcesu – i dlaczego warto napisać biznesplan.

author box img

Jacek Krajl

Opublikowano: 15 grudnia 2022 15.12.2022 Czas lektury: 8min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 3318 Doradców od Biznes Planów blisko Ciebie

Co to jest biznesplan?

Jak sama nazwa wskazuje – biznes plan jest dokumentem, który opisuje podstawowe założenia biznesowe. To zarazem mapa i kompas – wskazuje kierunki rozwoju, drogę do celu i cały plan podróży od pomysłu po jego realizację i zyski z danego biznesu.

Biznesplan to strategiczny plan realizacji – pozwala na doprecyzowanie oczekiwań przyszłego lub aktywnego przedsiębiorcy, określa krótko- i długoterminowe cele, opisuje krok po kroku, jak osiągnąć sukces. Tworzenie biznesplanu często jest pierwszym etapem audytu przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na dokładne przeanalizowanie i ocenę potencjału oraz ryzyka związanego z realizacją konkretnych celów i strategii.

Biznes plan - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 318 Doradców od Biznes Planów najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Dlaczego warto napisać biznesplan?

Zastanawiasz się, dlaczego warto napisać biznesplan? Oto 5 najważniejszych powodów:

 1. Przekonanie o słuszności pomysłu na biznes – przede wszystkim ważne jest zrozumienie, że biznesplan nie powinien być przykrym obowiązkiem, tylko narzędziem, dzięki któremu utwierdzisz się w przekonaniu, że plan na biznes jest właściwy.
 2. Szansa na pozyskanie sponsorów i inwestorów – dobry biznesplan często jest również narzędziem do pozyskiwania; potencjalnych inwestorów; może też przyciągnąć specjalistów, którzy dołączą do zespołu realizującego ambitny projekt.
 3. Ujęcie ważnej analizy biznesowej – trzeci ważny powód do tego, by stworzyć dobry biznesplan, to analiza finansowa przedsięwzięcia; biznes plan powinien uwzględniać nie tylko pomysły, ale też założenia finansowe.
 4. Plan na biznes to podstawa pracy zespołu – jeśli dobrze rozpiszesz biznesplan, to cały zespół projektowy będzie miał taką samą wiedzę o pomyśle na biznes, co już na starcie da ci przewagę w realizacji pomysłu.
 5. Dobre badanie konkurencji i odbiorców – jednym z ważniejszych elementów biznesplanu jest zdobycie wiedzy o konkurencji – dobry biznesplan pokaże, z kim będziesz rywalizować na rynku i jak liczna jest konkurencja, przy okazji określisz grupy odbiorców biznesu.

Jak napisać biznesplan krok po kroku?

 1. Napisz streszczenie pomysłu na biznes.
 2. Opracuj spis treści biznes planu.
 3. Opisz swoją firmę i zespół realizujący plan.
 4. Wykonaj analizę otoczenia rynkowego i konkurencji.
 5. Określ plan marketingowy i grupy docelowe.
 6. Rozpisz plan finansowy, określ ryzyka finansowe.
 7. Stwórz harmonogram wdrożenia danego planu.
 8. Napisz podsumowanie biznesplanu i skompletuj załączniki.
Uwaga!
Załączniki biznesplanu to m.in.: pogłębione raporty i analizy finansowe, wyniki badań rynkowych, opinie ekspertów i szczegółowe schematy organizacji pracy (np. struktura zespołu w fazie wdrożenia, struktura powdrożeniowa itp.).

Masz pomysł na biznes, ale potrzebujesz pomocy w napisaniu biznesplanu? Skontaktuj się z ekspertami od biznes planów z Warszawy lub innego miasta. Z pomocą specjalistów Twój cel zostanie osiągnięty!

Co powinien zawierać dobry biznesplan?

widok z góry na ręce piszącej na laptopie kobiety

Elementy biznesplanu:

 1. Streszczenie planu na biznes.
 2. Struktura zespołu (i plan zatrudnienia).
 3. Opis przedsięwzięcia w szczegółach.
 4. Opis danej usługi lub produktu/produktów.
 5. Zdefiniowana grupa docelowa (persony).
 6. Analiza rynku (analiza konkurencji).
 7. Plan marketingowy i sprzedażowy.
 8. Założenia logistyczne, procesy operacyjne, zasoby.
 9. Analiza finansowa.
 10. Wizja rozwoju i harmonogram wdrożenia.
 11. Podsumowanie biznesplanu.

Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące tego, co powinien zawierać każdy z rozdziałów dobrego biznesplanu:

Opis przedsięwzięcia w biznesplanie

Otwierający rozdział to streszczenie biznesplanu. Uwaga! Nie oznacza to, że pisanie biznesplanu należy zacząć od streszczenia – wręcz przeciwnie: najczęściej streszczenie powstaje na końcu, jako wyciąg ze wszystkich kolejnych rozdziałów.

W tej części warto opisać:

 • cel działalności,
 • charakterystyka firmy,
 • wyróżniki biznesu,
 • przewagi konkurencyjne,
 • szanse i zagrożenia,
 • unikalne cechy produktu/usługi,
 • potrzeby finansowe.

Struktura zespołu w biznesplanie

Kolejna część biznesplanu skupia się na zespole wykonawczym, warto uwzględnić tu elementy:

 • struktura zespołu,
 • role w zespole,
 • kompetencje (ew. kompetencje do uzupełnienia),
 • kadra zarządzająca projektem.

Opis przedsięwzięcia

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia powinna uwzględniać:

 • filary biznesu,
 • jak i na czym firma ma zarabiać,
 • cel przedsięwzięcia,
 • czynniki wpływające na sukces,
 • prognozy i analizy,
 • czynniki zewnętrzne (takie jak np. inflacja, ceny paliw),
 • budżet niezbędny do uruchomienia projektu.

Opis danej usługi lub produktu/produktów

Opis danego produktu wdrażanego na rynek lub usługi powinien być zwięzły, ale bardzo konkretny. Warto uwzględnić takie elementy, jak:

 • szczegółowe cechy produktu,
 • wady i zalety produktu/usługi,
 • unikalna wartość (vs. rozwiązania z rynku),
 • metoda wytwarzania,
 • sposoby dystrybucji produktu,
 • prawne ograniczenia dotyczące sprzedaży/wytwarzania,
 • polityka cenowa,
 • gwarancje, zwroty i reklamacje (założenia).

Zdefiniowana grupa docelowa (persony)

Stworzenie szczegółowego profilu klienta i persony (przykładowych reprezentantów danej grupy docelowej) to wedle specjalistów od biznes planu z Wrocławia podstawa do tworzenia komunikacji marketingowej. Uwzględnij takie elementy, jak:

 • zachowania i zwyczaje zakupowe przedstawicieli grupy docelowej,
 • cechy idealnego klienta,
 • potrzeby klienta z grupy docelowej,
 • demografia i struktura grupy docelowej,
 • strategiczni odbiorcy,
 • trendy na rynku.

Analiza rynku (analiza konkurencji)

W analizie konkurencji warto wykorzystać już istniejące raporty i badania poszczególnych branż. Dobry research sprawi, że połowa pracy będzie do zdobycia nawet za darmo – wystarczy pobrać raporty i analizy, a następnie uwzględnić swoje analizy. W tym rozdziale uwzględnij:

 • charakterystyka rynku,
 • potencjał grupy docelowej i potencjał rynkowy,
 • liczba konkurentów,
 • lista firm i podmiotów stanowiących bezpośrednią konkurencję,
 • obroty i wyniki firm konkurencyjnych,
 • ryzyko wejścia nowego gracza,
 • jak zapewnić sobie dobry start (wyróżniki).

Plan marketingowy i sprzedażowy

Jak stworzyć skuteczny plan marketingowy i określić działania sprzedażowe dla danej grupy? W biznesplanie warto rozpisać najważniejsze elementy strategii marketingowej:

 • cele marketingowe,
 • cele sprzedażowe,
 • komunikacja marketingowa,
 • tone of voice komunikacji (unikalny sposób komunikacji, ton komunikacji),
 • plan działań marketingowych,
 • plan promocji,
 • sezonowość (kalendarz marketingowy),
 • kanały dotarcia i kanały dystrybucji,
 • strategia finansowania promocji i akcji marketingowych,
 • przykłady akcji marketingowych wraz z założeniami finansowymi.

Założenia logistyczne, procesy operacyjne, zasoby

W tej części biznesplanu warto uwzględnić wszelkie szczegóły związane z logistyką i procesami operacyjnymi:

 • opis procesu produkcji i logistyki,
 • surowce i części niezbędne do stworzenia produktu,
 • systemy i zaplecze informatyczne,
 • maszyny i sprzęt niezbędny do produkcji,
 • lista podwykonawców i dostawców w łańcuchu dostawy,
 • zdolności produkcyjne firmy,
 • mocne i słabe strony łańcuchów produkcyjnych,
 • zasoby własne i zewnętrzne (lista).

Analiza finansowa

Plan finansowy w biznesplanie powinien uwzględniać najważniejsze elementy – czyli obliczenia, na podstawie których można sądzić, że biznes przyniesie realne korzyści. Dobry biznesplan zawiera takie elementy, jak:

 • koszty uruchomienia biznesu,
 • koszty utrzymania i amortyzacji,
 • źródła finansowania,
 • oczekiwane wyniki finansowe,
 • próg rentowności,
 • moment zwrotu z inwestycji,
 • ryzyka finansowe,
 • szanse dofinansowania.

Wizja rozwoju i harmonogram wdrożenia

W rozdziale biznesplanu z wizją rozwoju należy rozpisać harmonogram wdrożenia, realizacji i rozwoju projektu (tzw. roadmapa). Rozpisz:

 • harmonogram z podziałem na miesiące i lata,
 • zadania niezbędne do realizacji planu,
 • zadania opcjonalne,
 • zadania i plany rozwojowe,
 • kroki milowe projektu od momentu uruchomienia.

Podsumowanie biznesplanu

W podsumowaniu biznesplanu dobrze jest skrótowo opisać, dlaczego warto inwestować w projekt. Jeśli planujesz wprowadzenie nowego produktu na rynek lub uruchomienie nowej usługi, to w podsumowaniu warto (na podstawie badań i wyliczeń) udowodnić, że na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na projekt.

Skup się na konkretach i na podstawie analiz finansowych i analizy konkurencji – wykaż, że biznesplan zakłada zysk w oparciu o konkretne dane rynkowe.

5 wskazówek: jak zrobić dobry biznesplan?

 1. W biznesplanie bazuj na danych – opracuj wiarygodny materiał w oparciu o dane rynkowe, raporty i analizy znanych firm badawczych oraz analizy własne; nie opieraj biznesplanu na założeniach bez danych liczbowych.
 2. Zachowaj przejrzystą i prostą strukturę – biznesplan powinien mieć spis treści – staraj się nie powtarzać informacji uwzględnionych w innych rozdziałach, biznesplan online (w wersji PDF) powinien mieć opcję odsyłania i łatwej nawigacji między rozdziałami (stosuj linki-kotwice, czyli odsyłacze w pliku).
 3. Stwórz słownik trudnych pojęć – biznesplan powinien być zrozumiały dla odbiorców; jeśli produkt lub usługa są innowacyjne albo biznesplan opisuje projekt branżowym językiem, to warto dodać słownik pojęć – nie każdy inwestor posługuje się slangiem branżowym, uprość przekaz, a na wszelki wypadek wyjaśniaj prostym językiem wszystkie trudne hasła.
 4. Pokaż biznesplan ekspertowi – fachowiec może pomóc uzupełnić biznesplan o brakujące elementy, uspójnić przekaz, wykonać korektę językową, dodać niezbędne załączniki i przekazać cenne wskazówki dotyczące tworzenia dobrych biznesplanów.
 5. Przedstaw biznesplan zespołowi – zanim wyjdziesz na rynek z ofertą – zrób próbę generalną z zespołem i zaprezentuj biznesplan; taka próba to najlepszy moment, aby uzyskać cenne wskazówki i porady osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Zapytaj, co warto uwzględnić w biznesplanie, czy wszystkie rozdziały są zrozumiałe i czy w zespole istnieje przekonanie o sukcesie.

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco