Zajęcia dodatkowe - RYTMIKA, Lublin


Zajęcia w cenie czesnego mają na celu:
– rozwijać nie tylko zdolności muzyczne, ale także szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową,
– pogłębić wiedzę o świecie i wzbogacić zasób słownictwa,
– uczyć świadomego odbioru tekstów literackich,
– ćwiczyć dykcję,
– rozwijać wyobraźnię,
– kształcić słuch muzyczny,
– naukę gry na różnych prostych instrumentach muzycznych,
– zdobycie pewności siebie,
– rozwijać pamięć słuchową, wzrokową i kinestetyczną,
– podnosić umiejętność pracy w grupie.

Polska, Lublin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 220