Usuwanie Azbestu - Porównaj Oferty Ekip Demontażowych

Usuwanie azbestu

W Polsce zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających minerały krzemianowe w formie włóknistej został wprowadzony w 1997 roku. Mimo to nadal dopuszcza się w niektórych przypadkach stosowanie azbestu do wyrobu instalacji lub urządzeń. Zakaz całkowity będzie obowiązywał od 2032 roku. Do tego czasu również usuwanie azbestu, a dokładnie wszystkich eternitowych pokryć dachowych ma zostać sfinalizowane.

Światowa Organizacja Zdrowia w latach siedemdziesiątych zaliczyła azbest do jednych z najbardziej rakotwórczych substancji. Wcześniej jego użycie było rozpowszechnione szczególnie w budownictwie, energetyce, przemyśle chemicznym oraz transporcie.

Azbest występuje pod trzema postaciami charakteryzującymi się różnym stopniem szkodliwości. Krokydolit należy do najbardziej niebezpiecznej odmiany – został wycofany w latach osiemdziesiątych. Chryzotyl najczęściej wykorzystywano do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, w tym dachów. Natryski ognioochronne i tynki natomiast niejednokrotnie zawierały w sobie amosyt.

Zanim dowiedziono rakotwórczego oddziałania azbest rozprzestrzenił się w tak szybkim tempie w wielu dziedzinach gospodarki ze względu na swoje unikalne właściwości – elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i czynniki chemiczne.

Usuwanie azbestu z dachów

Jeżeli dach naszego domu pokrywa eternit, czyli potocznie mówiąc materiał azbestowo-cementowy, musimy liczyć się z tym, że jego uszkodzenie może oddziaływać bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie. Wprawdzie mamy jeszcze trochę czasu na likwidację, jednak oczywisty w tym przypadku jest fakt, że im prędzej pozbędziemy się zagrożenia, tym lepiej. Alternatywą tymczasową jest pokrycie eternitowego dachu środkami kryjącymi, które zabezpieczą nas na jakiś czas przed pyleniem azbestu.

Po podjęciu decyzji odnośnie wymiany dachu musimy przygotować się na szereg formalności i nietypowych działań związanych z wymianą pokrycia. Koszty też wzrastają, jednak cały czas powinniśmy pamiętać o nieocenionych korzyściach takiego rozwiązania.

Pierwszym krokiem jest znalezienie ekipy remontowej z uprawnieniami do tego typu prac. Sposób, w jaki usuwanie azbestu będzie przeprowadzane jest jasno określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2004 roku. Prace rozbiórkowe należy zgłosić do Urzędu Nadzoru Budowlanego wraz z zakresem prac oraz danymi firmy, która będzie przeprowadzać demontaż. Po rozbiórce należy donieść oświadczenie o dostosowaniu się do rozporządzenia oraz oczyszczeniu terenu ze szkodliwego pyłu. Utylizacja odpadów natomiast powinna zostać przeprowadzona w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Zasady, których należy przestrzegać podczas prac demontażowych pokryć eternitowych:
  • odpowiednie zabezpieczenie terenu prac – oznakowanie terenu wokół domu, powiadomienie sąsiadów, zabezpieczenie okien i drzwi domu przed wtargnięciem pyłu, okrycie ścieżek, którymi przemieszcza się ekipa demontażowa,
  • eternit należy stale zwilżać wodą, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu,
  • osoby dokonujące demontażu muszą zabezpieczyć płuca i skórę przed zetknięciem z azbestem (kaski, rękawice, ochraniacze, kombinezony ochronne, maski jednorazowego użytku),
  • w miarę możliwości pokrycia dachowe powinno usuwać się w całości bez niepotrzebnego niszczenia materiału – ograniczy to pylenie azbestowe do minimum.

Wybór ekipy demontażowej

Jeżeli szukasz firmy oferującej usługi dekarskie albo takiej, która specjalizuje się w usuwaniu pokryć dachowych z eternitu, to warto skorzystać z formularza Oferteo. Na podstawie naszych odpowiedzi firmy przygotują dopasowane oferty. Naszym zadaniem będzie wybranie najkorzystniejszej.