Warta Ubezpieczenia Grupowe - Porównaj Oferty Ubezpieczeń

Warta Ubezpieczenia Grupowe

Określ jakie Ubezpieczenie grupowe chcesz kupić
Poinformujemy o Twoim zapotrzebowaniu Ubezpieczycieli
Otrzymasz i porównasz oferty  bezpłatnie! 
Oszczędź do 30%


Grupa Warta zachęca do kompleksowych rozwiązań ubezpieczeniowych dla firm i Klientów indywidualnych. Należą do niej między innymi: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.

Ubezpieczenia grupowe, komunikacyjne i majątkowe, a także polisy na życie, ubezpieczenia emerytalne i programy inwestycyjne to usługi oferowane przez Grupę. Warta ubezpieczenia grupowe natomiast to atrakcyjna propozycja dla firm, które dbają o swoich pracowników.

Ubezpieczenia grupowe „Warta Ekstrabiznes” przeznaczone są dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych dodatkowym ubezpieczeniem na życie swoich pracowników. Programem objęte są małe i średnie przedsiębiorstwa. Produkt ma charakter ochronno-inwestycyjny, zatem jeśli świadczenie nie zostanie wypłacone w okresie, w którym pracownik był ubezpieczony, to środki pieniężne przechodzą w fundusz.

Warta ubezpieczenia grupowe dla małych podmiotów gospodarczych obejmują ochronę pracownika i jego bliskich w wielu okolicznościach, takich jak:

  • zgon ubezpieczonego (nieszczęśliwy wypadek, wypadek komunikacyjny, przy pracy, zawał serca, udar mózgu),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego,
  • zgon małżonka, dziecka lub rodzica ubezpieczonego.

Do ryzyk dodatkowych należą między innymi: operacja ubezpieczonego, dzienne świadczenia szpitalne, dożycie przez ubezpieczonego wieku emerytalnego lub zgon małżonka lub dziecka w wyniku wypadku.

Ubezpieczenia grupowe „Warta Ekstrabiznes Plus” dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 41 osób. Ryzyka w tej opcji rozszerzone są do wielu okoliczności, co sprawia, że oferta Warty pod tym kątem jest największa na rynku. Ubezpieczający ma prawo wybrać dowolne spośród wypunktowanych ryzyk wypadkowych, chorobowych, związanych z rodziną ubezpieczonego lub funduszem inwestycyjnym.

Zasady ogólne

Na rok czasu zawierana jest umowa w Warcie z automatycznym przejściem na kolejne lata. Właściciel firmy wybiera, czy chce dokonywać wpłacania składek raz lub dwa razy w roku, kwartalnie lub miesięcznie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczeniowej jest zgoda wszystkich pracownikach w firmie, gdzie zatrudnia się od 3 do 9 osób. Tam gdzie zatrudnienie wynosi od 10 do 25 osób - 85% pracowników musi wyrazić chęć, natomiast w firmie od 26 do 40 osób niemniej niż 70%. W dużych firmach natomiast, gdzie ilość pracowników przekracza 500 osób, stosunek liczby osób ubezpieczonych do liczby zatrudnionych powinien wynosić minimum 50%.

Ubezpieczenia grupowe można modyfikować w rocznicę podpisania umowy. Zmiany mogą dotyczyć między innymi:

  • zwiększenia sumy ubezpieczenia,
  • modyfikacji okresów wpłaty składek – od comiesięcznych do rocznych,
  • wprowadzenia do ubezpieczenia dodatkowych ryzyk.

Zalety ubezpieczeń grupowych w Warcie

Kluczową cechą charakterystyczną jest szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Specyfika danej pracy wskazuje na potencjalne ryzyka, przed którymi jesteśmy w stanie zabezpieczyć się finansowo. W Warcie można skorzystać z assistance medycznego. Warto dodać, że ubezpieczenia grupowe Warta działają na całym świecie i przez całą dobę, dzięki czemu możemy czuć się spokojni w każdym miejscu naszego pobytu.

W dużych firmach istnieje możliwość podziału pracowników na grupy ubezpieczone na innych warunkach – w zależności od tego, jakie ryzyka będą uwzględnione i jaka będzie wysokość wypłacanego świadczenia. Istnieje także możliwość przełączenia ubezpieczenia na życie w fundusz inwestycyjny na dobrych warunkach.

Wybór najlepszego ubezpieczenia

W prosty sposób możemy dopasować ubezpieczenie do swojej sytuacji i indywidualnych wymagań. Wystarczy uzupełnić formularz ubezpieczeniowy. W odpowiedzi otrzymamy dopasowane oferty ubezpieczycieli, które warto porównać i skorzystać z najatrakcyjniejszej propozycji.

comments powered by Disqus