Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej., Warszawa


Oferuję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa. Cenę za ubezpieczenie dostosowuję do faktycznie wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej. Klient nie płaci za PAKIETY, ale za zakres, który jest mu potrzebny.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 244