Zlecę przygotowanie analizy finansowej do wniosku dofinansowania, Wrocław - Oferteo.pl
 

Zlecę przygotowanie analizy finansowej do wniosku dofinansowania, Wrocław

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tel:
xxx xxx xx6
E-mail:
xxxxx@xxxxxxxx

Szczegóły zlecenia

Kategoria: Biznes plany, audyt i doradztwo

Miejsce:    Wrocław - powiat Wrocław, Dolnośląskie

Zlecę przygotowanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie z RPO Dolnośląskie – Działanie 6.1.1.

Jest to inwestycja w infrastrukturę społeczną gdzie, Wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia analizy finansowej w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami.

Każdorazowo Wnioskodawca musi dostosować analizę finansową, którą załącza do wniosku o dofinansowanie do specyfiki projektu, uwzględniając wytyczne i dokumenty sektorowe.

Ponadto w analizie finansowej niezbędne jest uwzględnienie środków finansowych na realizację działań zapobiegawczych i łagodzących oddziaływanie infrastruktury na środowisko.

Termin skorzystania z oferty: w ciągu miesiąca

Nr zapytania ofertowego: 983344
 
Skontaktuj się z tym Klientem