Zlecę przygotowanie analizy finansowej do wniosku dofinansowania, Wrocław - Oferteo.pl
 

Zlecę przygotowanie analizy finansowej do wniosku dofinansowania, Wrocław

 
Region dostawy:

Dolnośląskie

powiat Wrocław

Wrocław

Kategoria:
Biznes plany, audyt i doradztwo
2016-12-28 do 2017-01-11 23:59
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tel:
xxx xxx xx6
E-mail:
xxxxx@xxxxxxxx
Zlecę przygotowanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie z RPO Dolnośląskie – Działanie 6.1.1.

Jest to inwestycja w infrastrukturę społeczną gdzie, Wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia analizy finansowej w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami.

Każdorazowo Wnioskodawca musi dostosować analizę finansową, którą załącza do wniosku o dofinansowanie do specyfiki projektu, uwzględniając wytyczne i dokumenty sektorowe.

Ponadto w analizie finansowej niezbędne jest uwzględnienie środków finansowych na realizację działań zapobiegawczych i łagodzących oddziaływanie infrastruktury na środowisko.

Termin skorzystania z oferty: w ciągu miesiąca