Zlecę demontaż i montaż wodomierzy, 41 mieszkań

 
Region dostawy:

Śląskie

powiat pszczyński

Pszczyna

Kategoria:
Instalatorstwo hydrauliczne
2012-01-20 do 2012-02-15 14:00
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tel:
xxx xxx xx1
E-mail:
xxxxx@xxxxxxxx
Firma:
Xxxxxxxx
Zlecę wykonanie prac polegających na:

― demontażu 41 szt. wodomierzy wody zimnej dn 15mm
― montażu wodomierzy wody zimnej dn 15mm Altair v4 (kod produktu m00061 mirometr).
― montażu plomby zabezpieczającej na śrubunku.
― sporządzeniu protokołu wymiany wodomierza na druku PTBS.

Powierzchnia: 41 mieszkań.

Materiały: zapewnia zleceniobiorca.

1. Sposób przygotowania oferty:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
- uzupełniony formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie firmy, zamknięte w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej na adres firmy.

Oferty nadesłane pocztą lub przesłane za pośrednictwem innych dostawców (np. firmą kurierską) będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia w wymaganym miejscu i terminie składania ofert.

Termin składania ofert: do 15.02.2012r. do godziny 14.00
w siedzibie firmy.

Termin realizacji: II kwartał 2012r.

Proszę o oferty.