Transport śruty sojowej i zboża, 20000 ton/miesiąc Gumowo - Oferteo.pl

Transport śruty sojowej i zboża, 20000 ton/miesiąc

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
C●●●●●● S●●●●●●●●
Tel:
023 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
m●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
C●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecę transport krajowy powyżej 3,5t

Miejsce:    Gumowo - powiat ciechanowski, Mazowieckie

Zlecę:

1. Transport śruty sojowej w ilości ok. 7000 ton miesięcznie z portów Gdynia/Gdańsk do Gumowa.

2. Transport zboża w ilości ok. 15000 ton miesięcznie z rejonów centralnych kraju do Gumowa.

Oferta powinna zawierać:

1. Dla transportu śruty sojowej stawkę opłaty liczoną dla 1 tony dostarczonego materiału.

2. Dla transportu zbóż stawkę opłaty dla każdego kilometra w przedziałach:
0–100km,
100-300km,
300–600km,
powyżej 600km.

Wymagania stawiane przed zleceniobiorcą:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz dysponowanie potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dopuszczam składanie ofert częściowych.
Nie przewiduję udzielania ofert uzupełniających.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od jej złożenia.

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w siedzibie wytwórni.

Nr zapytania ofertowego: 188519

Najlepsi specjaliści: Transport krajowy w Ciechanowie

 
Skontaktuj się z tym Klientem