Prace przy projektowaniu gospodarki wodno-ściekowej Katowice - Oferteo.pl

Prace przy projektowaniu gospodarki wodno-ściekowej

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Zaakceptowaliśmy zapotrzebowanie tego Klienta:

Dane kontaktowe

Klient:
R●●●●●● L●●●●●●●●
Tel:
667 ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
g●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
G●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecenia na usługi architektoniczne inne

Miejsce:    Katowice - , Śląskie

Prace przy projektowaniu w latach 2011 - 2013 w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Zapytanie skierowane jest do projektantów, biur i pracowni projektowych.

Oferty powinny zawierać:
- stan organizacyjno-prawny oferenta,
- oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, US,
- aktualny stan zatrudnienia,
- wykaz aktualnych licencji na używane programy,
- oświadczenia o zdolności ekonomicznej do wykonywania prac,
- polisy ubezpieczeniowe,
- referencje ze szczególnym uwzględnieniem renowacji wodociągów metodami bezwykopowymi oraz w zakresie gospodarki osadami,
- sposób kontaktu oraz wyznaczone osoby, inne informacje według uznania oferenta.

Wybrane oferty zostaną przeanalizowane w ciągu 7 dni roboczych, a wybrani oferenci powiadomieni drogą email o dalszym postępowaniu.

Zarząd zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji w/w przedsięwzięcia.

Nr zapytania ofertowego: 183825

Najlepsi specjaliści: Architekt w Śląskim

 
Skontaktuj się z tym Klientem