GW zleci wykonanie m.in. ścianek działowych ok. 6671m2, 90,5m3 ław fundamentowch, Kraków - Oferteo.pl

GW zleci wykonanie m.in. ścianek działowych ok. 6671m2, 90,5m3 ław fundamentowch, Kraków

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
S●●●●●● B●●●●●●●●
Tel:
506 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
s●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
P●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecenia na domy murowane

Miejsce:    Kraków - powiat Kraków, Małopolskie

Zakres zlecenia:
1. Kompleksowe wykonanie stanu surowego, ścianek działowych - budynek 1(A).
2. Kompleksowe wykonanie stanu surowego, ścianek działowych - budynek 3(C).
3. Kompleksowe wykonanie stanu zero - budynek B (na ławach fundamentowych)
4. Kompleksowe wykonanie stanu surowego, ścianek działowych - budynek 2(B).

Budynek A:
- ścianki działowe od parteru - robocizna - 1986,24m2,
- ścianki działowe na poziomie -1 - robocizna - 787,5m2.

Budynek C:
- robocizna od parteru - 3334,23m2,
- robocizna - ścianki na -1 (łącznie z piwnicą) - Silka - 563,79m2,
- montaż ścianek systemowych stalowych - ażurowych - 222,18m2.

Wykop (stan 0, budynek B):
- chudy beton pod ławy fundamentowe - 53m3,
- wykop na odkład - 787,3m3,
- wykop z utylizacją - 680m3,
- zabezpieczenie wykopu folią - 444m2,
- zasyp gruntem - 787,3m3.

Stan 0 - budynek B:
- chudy beton pod posadzkę - 84,61m3,
- ławy fundamentowe - 90,5m3,
- powierzchnia termoizolacji i foli kubełkowej ścian - 94,21m2,
- ściany fundamentowe - 160,272m3,
- stal ław - 19351,39kg,
- wykonanie instalacji odgromowej z bednarki - 749,13mb,
- wykonanie instalacji podposadzkowej - 317,138mb,
- zasyp piaskiem - 84,61m3,
- hydroizolacja ław i ścian fundamentowych - 1441,287m2,
- powierzchnia termoizolacji i folii kubełkowej ścian - 94,21m2,
- uszczelnienie dylatacji ścian fundamentowych - 24,9mb,
- uszczelnienie szybów windowych - 56,7mb.

Zlecenie: od generalnego wykonawcy

Oferta powinna:
a) obejmować ryczałtową cenę za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Zapytania wraz z wszelkim sprzętem budowlanym oraz materiałami niezbędnym do realizacji zadania, materiał dostarczony przez zleceniodawcę podano w załączniku, który zleceniodawca może udostępnić,
b) zostać stworzona na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej dostępnej pod linkiem oraz wytycznych wykonawczych stanowiących Załącznik nr 1 do Zapytania, całość dokumentacji dostępna po kontakcie,
c) zawierać realny termin gotowości rozpoczęcia przez wykonawcę prac;
d) w ofercie należy podać - termin ważności oferty, warunki płatności, czas realizacji Przedmiotu Zapytania, osobę do kontaktu z numerem telefonu, inne istotne warunki.

Informacje dodatkowe:
- zleceniodawca prosi o osobne wyceny dla 4 zakresów jak wyżej, w pierwszej kolejności pkt. 1,2,
- w przypadku posiadania przez wykonawcę wystarczających mocy przerobowych jest możliwość podpisania umowy łącznej na 4 zakresy jak wyżej.

Termin rozpoczęcia prac:
1. Od 01.12.2017r.
2. Od 11.12.2017r.
3. Od 01.12.2017r.
4. Od 11.01.2018r.

Termin podpisania umowy na prace będące przedmiotem niniejszej umowy: 06.11.2017r.

Termin rozpoczęcia prac: zgodnie z powyższym (może ulec kilkudniowej zmianie)

Termin składania oferty upływa dnia: 20.10.2017r.

Klient składał już wcześniej podobne zapytanie o oferty, kontakt ma firma: FHU BESTFLIZ

Nr zapytania ofertowego: 1271851

Najlepsi specjaliści: Domy murowane w Krakowie

 
Skontaktuj się z tym Klientem