Zawód detektyw... Jak nim zostać?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak P&P Piotr Poźniak Biuro Detektywistyczne nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

P&P Piotr Poźniak Biuro Detektywistyczne

Zawód detektyw... Jak nim zostać?

Autor: Dyoniza Poźniak, publikacja: 2018-08-07

Jednym z najbardziej rozwijających się zawodów na naszym rynku jest zawód detektywa. Jak wygląda ta profesja?

Zdjęcie nr 1

W rzeczywistości każdy postrzega go inaczej. Jedni myślą, że to współczesny Sherlock Holmes mający ze sobą lupę, drudzy, że wykrywa on codziennie niewiernych partnerów. Detektyw w głównej mierze zajmuje się tym, na co pozwala mu Ustawa o usługach detektywistycznych z 2001 roku.

Do najczęstszych zadań detektywa należą:

 • zbieranie informacji na temat majątku i wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,
 • zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • poszukiwanie mienia,
 • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego,
 • dodatkowymi zajęciami każdego detektywa w danym biurze jest montaż sprzętu szpiegowskiego, jak i windykacje.

Zawód ten można wykonywać, posiadając stosowną licencję. Aby uzyskać licencję, trzeba spełnić wymagane przez ustawę kryteria:

 • mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, które jest członkiem UE,
 • należy mieć minimum 21 lat,
 • detektyw musi legitymować się odpowiednim wykształceniem (w tym wypadku absolutnym minimum jest wykształcenie średnie),
 • nie można być karanym (w grę wchodzą również przestępstwa skarbowe),
 • jeżeli zainteresowana osoba pracowała w policji, straży granicznej, urzędzie ochrony państwa, wojsku, prokuraturze, sądzie lub innym urzędzie administracji publicznej, to nie może mieć na koncie zwolnienia dyscyplinarnego, a jeżeli do takiego zwolnienia doszło, to nie ma problemu w sytuacji, gdy minęło od tego faktu minimum 5 lat. Jako kandydat na detektywa musisz mieć też nienaganną opinię, którą wystawić może komendant powiatowy (miejski) policji właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Spełniając te wymagania, możesz ubiegać się o licencję, jednak musisz pamiętać o tym, że najwięcej detektywów to byli pracownicy policji oraz innych służb mundurowych. Dlaczego? Bo za sprawą pracy w tych służbach mają miejsce dwie bardzo ważne rzeczy: kontakty i umiejętności praktyczne.


Opracował:
Dyoniza Poźniak
P&P Piotr Poźniak Biuro Detektywistyczne

Detektyw - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 1 804 Detektywów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o usługach detektywistycznych