Maszyny, Urządzenia i Linie Technologiczne w Warszawie, 2018