Gaz Petrol Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie - Opinie, Kontakt
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Gaz Petrol Sp. z o.o. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Gaz Petrol Sp. z o.o.

O specjaliście

Gaz Petrol specjalizuje się w sprzedaży oleju napędowego, oleju opałowego oraz wysokiej jakości gazu płynnego propan.
Gaz Petrol zajmuje się również kompleksową budową gazowych instalacji przydomowych.

Gaz Petrol i Petrol to w 100% prywatny, polski kapitał. Spółki umiejscowione są blisko swoich klientów i zyskują tym przewagę nad konkurencyjnymi koncernami paliwowymi działającymi na rynku.

Nasi klienci to ponad 20 tysięcy firm, instytucji publicznych i osób prywatnych.

Branża

Olej opałowyOlej napędowyDostawca gazu opałowego

Obszar działania

Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie

Opinie

Brak opinii 0 opinii

Jesteś zadowolonym Klientem firmy Gaz Petrol Sp. z o.o.?

Dodaj swoje referencje

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak Gaz Petrol Sp. z o.o.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Następny obraz

Adres

1 Maja 90, Kąty Wrocławskie

Telefon

71 ******  Pokaż numer

Fax

71 ******  Pokaż numer

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy GAZ PETROL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rozpoczęcia działalności 2011-04-21
NIP 8961517642
Regon 021511827

Siedziba

Kraj Polska
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat wrocławski
Gmina Kąty Wrocławskie
Miejscowość Kąty Wrocławskie
Kod pocztowy 55080
Poczta Kąty Wrocławskie
Ulica ul. 1 Maja
Numer nieruchomości 90

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 1 - Osoba prawna
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 117 - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Kod i nazwa formy własności 214 - Własność krajowych osób fizycznych

Rejestracja

Organ rejestrowy SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rodzaj rejestru lub ewidencji 138 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Data wpisu do bazy REGON 2011-05-06
Data wpisu do rejestru ewidencji 2011-05-06
Data powstania 2011-04-21
Data rozpoczęcia działalności 2011-04-21

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Przeważające PKD
8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
7739Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH
4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
4520Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
3523Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2920Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
2821Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH
0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO
0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.