Pomiary instalacji elektrycznej/*-*, Piaseczno


• Pomiar rezystancji izolacji jednego obwodu jednofazowego 230V 7 zł
• Pomiar rezystancji izolacji jednego obwodu trójfazowego 400V 15 zł
• Pomiar impedancji pętli zwarcia 1 obwodu 5zł
• Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicoprądowym 5 zł
• Pomiar i badanie jednego wyłącznika różnicowoprądowego 10 zł
• Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego – piorunochronnego 20zł
• Badanie uziemienia ochronnego 25 zł
• Sprawdzenie połączeń w rozdzielnicy 30 zł
• Opracowanie dokumentacji 60 zł

Polska, Piaseczno
 
 


Liczba wyświetleń strony: 275