Piaskowanie - Alpaca - Opinie, Kontakt

Czy to jest Twoja firma?

Alpaca

O specjaliście

Firma Alpaca Piotr Tomala działa w miejscowości Lublin, ul. Cisowa. Przedsiębiorstwo Alpaca Piotr Tomala ma nadany numer NIP: 713-120-11-51 oraz numer Regon: 060218991. Przedsiębiorstwo pracuje od dnia 2007-03-01. Przedsiębiorstwo Alpaca Piotr Tomala znajdziemy w internecie: www.oferteo.pl/alpaca-piotr-tomala/firma/2435982.

Zapoznaj się z też ze zleceniami: Zlece piaskowanie Lublin.


Przedsiębiorstwo zapewnia, że prowadzi działalność jako:
1) Specjalistyczne prace budowlane.
2) Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, zagospodarowanie odpadu, utylizacja opon.
3) Fotografia, wywoływanie i retuszowanie zdjęć.
4) Zakładanie stolarki budowlanej.
5) Czyszczenie biur, czyszczenie fabryk, czyszczenie sklepów, czyszczenie instytucji.
6) Wykonujemy instalacje elektryczne.
7) Zlecenie wykonania prób samolotów, statków i tam.
8) Podejmujemy się sprzedaży samochodów.
9) Zlecenia wyceny, zlecenia agencji, kosztorysanci, agenci.
10) Podejmujemy się prac pisania tekstów a także realizujemy projekty graficzne.
11) Wykonujemy specjalistyczne projekty, realizujemy projekty indywidualne.
12) Migracja danych z hostingu, usługa przesyłania strumieniowego.
13) Zbieranie stałych i niestałych odpadów niebezpiecznych.
14) Oferujemy pomoc w zakresie prowadzenia firmy.
15) Zlecenia rozbiórek budynków, zlecenia wyburzeń budynków, zlecenia rozbiórek i wyburzeń.
16) Podejmujemy się budowy dróg, a także realizujemy ich remonty.
17) Remonty kanałów, remonty zbiorników, wykonanie kanałów, wykonanie zbiorników.
18) Tworzenie oprogramowań, modyfikacja programów, modyfikacja oprogramowań, analiza oprogramowań.
19) Pośredniczenie w kupnie nieruchomości, pośredniczenie w sprzedaży nieruchomości.
20) Outsourcing pracowników.
21) Doprowadzanie do czystości pociągów, doprowadzanie do czystości autobusów, odkomarzanie.
22) Outsourcing pracowników.
23) Usługi pomocy w zakresie komunikacji i stosunków międzyludzkich.
24) Działalność urządzeń do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
25) Sprzedaż artykułów dla gospodarstwa domowego.
26) Wykonanie linii przesyłowych i rozdzielczych, wykonanie elektrowni.
27) Wykonujemy malowanie ścian.
28) Wykonanie obiektów biurowych, wykonanie budynków gospodarczych, wykonanie hal, wykonanie magazynów.
29) Dzierżawa maszyn, wypożyczenie rusztowań.
30) Publikacja list adresowych, książek telefonicznych, informatorów.
31) Remonty i wykończenia, prace budowlane.
32) Zakup farb, zakup lakierów, zakup okien i drzwi, zakup saun, zakup kosiarek.
33) Wykonanie szamba, wykonanie instalacji hydraulicznej, wykonanie ogrzewania podłogowego.
34) Wykonanie instalacji energetycznej, wykonanie instalacji antenowej, wykonanie instalacji wentylacji.
35) Przygotowywanie ścian, prace tapeciarskie oraz posadzki.
36) Zarządzanie i obsługa systemów komputerowych, zarządzanie i obsługa urządzeń przetwarzania danych.
37) Robimy projekty, realizujemy usługi architektoniczne.
38) Usługa wykonania wykopu.
39) Montaż pokrycia dachowego.
40) Wykonanie obiektów mostowych.
41) Wykonanie śluz, wykonanie zapór wodnych, wykonanie grobli.
42) Dzielimy nieruchomości na parcele.
43) Usługa informacyjna.
44) Oferujemy budowę obiektów przemysłowych.
45) Przeglądy samochodów, naprawy mechaniczne samochodu.
46) Prace ziemne w terenie.
47) Świadczenie usług nietypowych.
48) Budowa kolei podziemnej.
49) Doradztwo inżynierskie, doradztwo techniczne.
50) Paliwo do samochodów, paliwo do pojazdów.
51) Oszacowanie wartości nieruchomości, usługa zakupu nieruchomości.
52) Kupno domu, kupno mieszkania.
53) Usługi recepcyjne, usługi pralnicze.
54) Tynkujemy obiekty wewnątrz i na zewnątrz.
55) Wynajęcie pojazdów szynowych, wynajęcie palet, wynajęcie sprzętu kontrolno-pomiarowego.

Firma dostarcza produkty w branżach Piaskowanie, Prace wysokościowe

na obszarze województwa Lubelskie

Opinie

Brak opinii 0 opinii

Jesteś zadowolonym Klientem firmy?

Oceń Specjalistę

Powiązane produkty i usługi: Prace murarskiePrace murarskie Lublin

Kontakt

Adres

Cisowa 11, Lublin

WWW

http://alpaca.pl

Telefon

Telefon

696****** Pokaż numer

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy ALPACA Piotr Tomala
Imię (pierwsze) PIOTR
Nazwisko TOMALA
Data rozpoczęcia działalności 2007-03-01
NIP 7131201151
Regon 060218991

Siedziba

Kraj Polska
Województwo LUBELSKIE
Powiat Lublin
Gmina Lublin
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20703
Poczta Lublin
Ulica ul. Cisowa
Numer nieruchomości 11

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 099 - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Kod i nazwa formy własności 214 - Własność krajowych osób fizycznych

Rejestracja

Data powstania 2007-02-20
Data rozpoczęcia działalności 2007-03-01

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Przeważające PKD
4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4331Z TYNKOWANIE
4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4334Z MALOWANIE I SZKLENIE
4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
4511Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4520Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
5813Z WYDAWANIE GAZET
5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
7739Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
9002Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
9003Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI
9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak Alpaca