Z Myślą o Życiu i Zdrowiu, Świnoujście


Dla kogo?
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla firm, które zatrudniają od 1-4 pracowników (w tym właściciela) między 18 a 65 rokiem życia. Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

właściciel,
małżonek, partner życiowy albo pełnoletnie dziecko właściciela,
pracownik,
małżonek, partner życiowy albo pełnoletnie dziecko pracownika.

Wsparcie dla siebie, pracowników i Waszych bliskich. Będziesz mógł zadbać o swoje zdrowie i otrzymać potrzebną pomoc w razie trudnych sytuacji życiowych. Sprawdź, kiedy możemy Ci pomóc.


Wsparcie dla bliskich
Otrzymasz dostęp do prywatnej opieki medycznej, m.in. do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych.
Zapewnimy Ci wsparcie w razie choroby, np. zorganizujemy konsultację zagraniczną, zaplanujemy leczenie specjalistyczne.
Wypłacimy świadczenie w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawału serca, udaru mózgu lub nieszczęśliwego wypadku.
Zorganizujemy usługi medyczne po wypadku na drodze lub w pracy.
Udzielimy wsparcia w razie operacji chirurgicznej (zakres obejmuje aż 610 operacji).
Jeżeli leczenie szpitalne potrwa nieprzerwanie dłużej niż 3 dni otrzymasz od nas wypłatę świadczenia, zapłacimy za każdy dzień Twojego pobytu w szpitalu.
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji skutkuje brakiem pracy zarobkowej, w takiej sytuacji również możesz liczyć na wypłatę świadczenia zgodnie z zawartym wariantem.
Posiadając taką umowę gwarantujemy Ci możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków tego ubezpieczenia.


Dodatkowe korzyści
W ramach ubezpieczenia zapewnimy Ci również świadczenia rodzinne, w takich sytuacjach jak:

ciężka choroba, śmierć małżonka albo partnera życiowego,
urodzenie dziecka.
Zawierając ofertę z Opieką Medyczną klient ma możliwość jako współubezpieczonych wskazać niepełnoletnie dzieci.

Polska, Świnoujście
 
 


Liczba wyświetleń strony: 259