Kurs na wózki widłowe

Oszczędź do 30%
Wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe trwa około tygodnia czasu. Uczestnicy kursu, którzy zdali pozytywnie egzamin wewnętrzny, mają uprawnienia do kierowania zarówno wózkiem elektrycznym, jak i tym na Diesel i gaz pod warunkiem, że wymiana butli będzie dokonywana przez osobę do tego uprawnioną (często cena kursu zawiera nadanie tego typu uprawnień).

Kurs na wózki widłowe kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu lub państwowym egzaminem przed komisją UDT na własne życzenie. Decydując się na droższą opcję robienia uprawnień operowania ładowarką teleskopową otrzymujemy dwa w jednym – możliwość obsługi normalnych wózków widłowych oraz ze zmiennym wysięgiem, natomiast standardowy kurs daje uprawnienia na typowe wózki widłowe niezależnie od ich udźwigu czy rodzaju napędu.

Według rozporządzenia Ministra Gospodarki do obsługi wózka widłowego może być dopuszczony pełnoletni pracownik posiadający uprawnienia operatora oraz imienne zezwolenie ze strony pracodawcy na rzecz obsługi wózka widłowego. Aby zostać operatorem wózka widłowego trzeba posiadać zaświadczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Porównaj oferty od firm

Cena kursu na wózki widłowe obejmuje zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, materiały szkoleniowe, symulację jazdy wózkiem, badania psychologiczne i opłatę za egzamin. Osoba po kursie powinna wynieść wiedzę dotyczącą:

  • budowy i zasad działania urządzeń transportu bliskiego,
  • właściwej eksploatacji sztaplarki,
  • samodzielnej obsługi urządzenia,
  • zasad BHP,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs na wózki widłowe kończy się zazwyczaj otrzymaniem przez kursanta czterech dokumentów: legitymacji wraz ze zdjęciem, świadectwem ukończenia kursu, Certyfikatem Unii Europejskiej oraz Certyfikatem Bezpiecznej Wymiany Butli Gazowej.

Dokumentem, który jasno wyznacza granice i normy dotyczące operowania wózkiem widłowym, jest wcześniej wspominane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku. Osoby mające w planach kurs na wózki widłowe powinny zapoznać się z nim, co znacznie ułatwi poruszanie się w pracowniczym środowisku wózków widłowych.