SZKOLENIA BHP W DOBIE PANDEMII, Zawiercie


Z uwagi na panujący stan epidemiczny w naszym kraju proponujemy Państwu zorganizowanie szkolenia bhp w formie samokształcenia kierowanego. Ta forma jest dopuszczana przez przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl powyższych przepisów rozumie się przez to formę szkolenia , umożliwiającego uzyskanie ,aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu , przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców .
Oferujemy zorganizowanie szkolenia okresowego bhp dla następujących grup:
• Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
• Szkolenie dla kadry inżynieryjno-technicznej
• Szkolenie dla pracowników administracyjno biurowych
• Szkolenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych( szkolenie w formie instruktażu)
Zapisz się już dziś
bhp13@interia.pl

Polska, Zawiercie
 
 


Liczba wyświetleń strony: 166