Obsługa bhp, Zawiercie


Cena do uzgodnienia

1. Szkolenia bhp
Oferujemy państwu szkolenia bhp dla każdej grupy zawodowej zarówno wstępne jak i okresowe.
 Wstępne szkolenie bhp ( instruktaż ogólny) odbywa się przed przyjęciem do pracy
 Szkolenie okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz adm-biurowych
 Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno technicznych
2. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
Opracowujemy niniejszy dokument dla każdego stanowiska pracy, które występuje w firmie.
3. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego w zakresie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych
Opracowujemy niniejszy dokument dla każdego stanowiska pracy, które występuje w firmie. Dokument ten jest wymagany przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
4. Protokoły powypadkowe i karty statystyczne wypadku
W przedsiębiorstwie przeprowadzamy kompleksowo dokumentacje powypadkową oraz wysyłamy karty statystyczne do GUS. Dokumenty należy opracować w wyznaczonym terminie.
4. Pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych
Przeprowadzamy pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy, tj. zapylenie, hałas, oświetlenie, wibracje, substancje chemiczne (toluen, ksylen, mangan, ozon, tlenki żelaza, tlenki azotu, tlenki węgla, ditlenki azotu, pyły przemysłowe zawierające wolną kryst. krzemionkę, itp.
Badania wykonuje firma współpracująca z Nami, która posiada wymagane akredytacje.
5. Opracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.
Jeżeli u danego pracodawcy występują prace szczególnie niebezpieczne to pracodawca ma obowiązek taki wykaz opracować i zapoznać z nim wszystkich pracowników
6. Sporządzenie i opiniowanie stanowiskowych instrukcji bhp
7. Odpowiedzi na nakazy i wystąpienia PIP
8. Opracowanie norm środków utrzymania higieny osobistej prania, naprawy, konserwacji odzieży i obuwia roboczego
9. Opracowanie norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej
10. Sprawdzanie warunków pracy i stanu bhp oraz przedstawienie zleceniodawcy występujących nieprawidłowości
11. Inne szkolenia bhp
12. Kursy zawodowe
13. Opis skierowania na badania lekarskie ( wstępne, okresowe, kontrolne)
14. Wywiady zawodowe ( OL10)
15. Uprawnienia energetyczne

Polska, Zawiercie
 
 


Liczba wyświetleń strony: 131