Obsługa RODO - Inspektor ochrony danych osobowych, Poręba


Przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
szkolenie obejmuje:
- zarządzanie polityką bezpieczeństwa informacji w firmie,
- nadzorowanie obowiązującej dokumentacji (zgodność z obowiązującymi przepisami, aktualizacja itd.);
- kontrolowanie stanu wydawanych upoważnień do przetwarzania danych poufnych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych;
- nadzorowanie działań IT w zakresie prowadzonych zabezpieczeń danych poufnych w systemach informatycznych;
- nadzorowanie stosowania procedur dotyczących ochrony danych poufnych przez wszystkie upoważnione osoby;
- prowadzenie okresowych audytów stanu bezpieczeństwa informacji;
- sporządzanie raportów wraz z zaleceniami zmian;
- prowadzenie szkolenia wstępne oraz okresowych z zakresu ochrony danych poufnych;
- prowadzenie kontroli zgodności wdrożonej polityki bezpieczeństwa z ustawą o ochronie danych osobowych;
- sprawowanie nadzoru nad niezgodnościami z procedurami w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- przygotowanie klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO. Poziom wiedzy inspektora powinien być ustalany w kontekście konkretnych potrzeb administratora danych. Aby móc w sposób należyty wykonywać swoje obowiązki inspektor ochrony danych powinien wykazywać się wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie danych.

Jeśli zamierzasz pełnić funkcje IOD w swojej firmie zapraszam na szkolenie

Polska, Poręba
 
 


Liczba wyświetleń strony: 280