Profesjonalne usługi księgowe VEROLA, Łódź


Cena do uzgodnienia

Biuro Księgowe VEROLA Agata Miller

Oferujemy profesjonalną obsługę księgową na terenie woj. Łódzkiego

USŁUGI KSIĘGOWE
• prowadzenie ewidencji ryczałtowych
• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
• rozliczenia z tytułu podatku VAT i VAT UE
• ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych, GUS, NBP
• roczne rozliczenia podatkowe oraz sprawozdania finansowe
• wnioski kredytowe
• raporty na potrzeby zleceniodawcy
• kontakt z Urzędami i Instytucjami zewnętrznymi

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
• umowy o pracę, umowy cywilno-prawne
• dokumentacja pracownicza
• naliczanie wynagrodzeń
• ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
• roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy od osób fizycznych (PIT-11)
• roczne deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT-8A)
• miesięczne deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
• zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA
• wypełnianie druków Z-3, Z-3a, Z-3b

Dodatkowo doradztwo i bieżące wsparcie oraz odbiór dokumentów od klienta.
Ceny usług ustalane są indywidualnie.
Zapraszam do współpracy

Agata Miller 793 007 955

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 12