Ubezpieczenie upraw


Ubezpieczenia dla rolników to bardzo obszerna grupa ubezpieczeń obejmujących szereg rozwiązań, które pozwalają wyeliminować ryzyko związane z prowadzeniem działalności rolnej. Dodajmy, iż tak zwane OC Rolnika muszą posiadać wszyscy rolnicy, którzy podjęli się prowadzenia działalności rolnej, bez względu na skalę oraz zakres owej działalności. OC Rolnika musi zostać zawarte pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rolnikiem w momencie nabycia gospodarstwa rolnego. Obejmuje ono:

-ochronę finansową od szkody wyrządzonej przez rolnika, która spowoduje śmierć
-ochronę finansową od szkody wyrządzonej przez rolnika, która spowoduje utratę zdrowia lub rozstrój zdrowotny
-ochronę finansową uszkodzonego przez rolnika mienia osoby trzeciej.
Ubezpieczenia rolne objęte są również wieloma zniżkami oraz dopłatami. Rolnicy mogą także liczyć na szeroką grupę ubezpieczeń dodatkowych związanych na przykład z klęską nieurodzaju, katastrofami budowlanymi czy innymi, często spotykanymi w rolnictwie zdarzeniami mogącymi doprowadzić do poważnych problemów finansowych lub zdrowotnych.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 239