Dochodzenie wierzytelności


Cena do uzgodnienia

Kompleksowa obsługa procesów windykacyjnych przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Reprezentacja i zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, w sprawach z powództwa klienta przeciwko jego dłużnikom o zapłatę należności.

Zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych dłużników oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej we wszelkich sprawach związanych z dochodzeniem należności.

Reprezentacja Klienta we wszelkich sprawach w ramach postępowania pojednawczego inicjowanego przez zawezwanie do próby ugodowej,w postępowaniach mediacyjnych oraz w toku czynności przedprocesowych.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 190